Zámek Veleslavín

O ZÁMKU

Zámek Veleslavín

Zámek Veleslavín je jednopatrová barokní stavba, pravděpodobně od Kiliána Ignáce Dienzenhofera z let 1730–1750. Vznikl u středověké vesnice v sedle na vrcholku mělkého bažinatého údolí. V roce 1910 získali zámeček bratranci Leo Kosák a Oskar Fischer, kteří zde zřídili plicní sanatorium. Oskar Fischer zde – paralelně s Aloisem Alzheimerem – zkoumal a objevil Alzheimerovu chorobu. V roce 1942 zahynul v ghettu Terezín, stejně jako Leo Kosák v roce 1944 v koncentračním táboře Osvětim. Na klinice se léčila i Milena Jesenská nebo Charlotte Masaryková a zámek byl prvním místem kam T. G. Masaryk přijel po návratu z exilu. Následně měl v zámku i kancelář. Od padesátých let do současnosti vlastní areál stát a celou dobu slouží zdravotním účelům.

Význam zámku pro okolí

V minulosti byl zámek s parkem dominantou otevřené krajiny, teď začíná být jediným nezastavěným zeleným prostorem. Na okolních pozemcích vzniká mohutná několikapatrová developerská zástavba, která zahušťuje dopravu a výrazně komplikuje průchodnost celé čtvrti.

Oblast Starého Veleslavína nemá náměstí nebo jakékoli centrum. Okolí zámku je s výjimkou staré zástavby maximálně zahuštěno mohutnou developerskou výstavbou s mnohopodlažními budovami a minimálními rozestupy, doplněno o rozlehlý autosalon. Celá oblast trpí snahou majitelů okolních pozemků o jejich maximální využití a zúročení.

V bezprostřední blízkosti této čtvrti je Evropská třída, Buštěhradská dráha, autobusové nádraží, což spolu s metrem tvoří významný a velmi rušný dopravní uzel.

Zámek je tak jediným místem, které vyvažuje naddimenzované využití okolního prostoru. Ve čtvrti chybí klidný kultivovaný veřejný prostor, lokální centrum oblasti, park a veškeré veřejné sociální vybavení. Zámek s parkem je zcela ideální příležitostí, jak tuto veřejnou potřebu vyřešit.

Plánovaná dražba

Navzdory zájmu Hlavního města Prahy i Městské části Praha 6 o využití areálu zámku k veřejným účelům, vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodej celého areálu ve veřejné dražbě nejvyšší nabídce. Stát nekladl při prodeji žádné další podmínky, což by logicky vedlo k prodeji soukromému investorovi, který by byl nebyl omezen veřejným zájmem. Takový prodej by pak z principu vylučoval, aby zámek s parkem byly přístupné veřejnosti a byly užívány pro veřejný zájem. Stát při této plánované dražbě zcela rezignoval na svůj smysl, kterým je zajišťování veřejných potřeb, ale choval se jako podnikatel, kterého zajímají pouze peníze, které prodejem získá.

Dražba byla vyhlášena na 30. 11. 2018. Načasování dražby na dobu těsně po komunálních volbách vylučovalo, aby zastupitelstvo vůbec mělo možnost schválit účast města na samotné dražbě. Tento postup byl také z hledisla státu velmi nehospodárný, neboť zamezoval účasti dvou vážných zájemců o areál. Méně zájemců znamená nižší konkurenci při dražbě a většinou tedy i nižší vydraženou cenu.

Na základě velkého tlaku veřejnosti i politiků ministr kultury dne 8. 11. 2018 vzal zpět souhlas s prodejem zámku a ÚZSVM nakonec dražbu zrušil. První kolo záchrany zámeckého areálu pro veřejnost tak bylo úspěšné.

Veřejný zájem a chátrání budov

Zákon ukládá organizačním složkám státu (včetně ÚZSVM) jednat primárně vždy ve veřejném zájmu.

Vláda ČR v roce 2015 ve svém usnesení výslovně deklarovala, že u Veleslavínského zámku je dán veřejný zájem. Od té doby se nic nezměnilo, avšak ÚZSVM při chystané dražbě k veřejnému zájmu nepřihlížel, zájem města o využití k veřejně prospěšným účelům ignoroval a uváděl, že musí prodat celý areál co nejrychleji a za co nejvíc peněz.

Stát vlastní areál od padesátých let a minimálně od roku 2008 podstatná část areálu chátrá, aniž by toto chátrání stát jakkoli řešil. Stát měl dle smlouvy s nájemcem minimálně od roku 2011 možnost, jak zabránit dalšímu chátrání budov v areálu, avšak nevyužil toho. Budovy ani neopravil, ani jinak nezajistil jejich využití, nedělal nic. Minimálně dlouhých sedm let.

Možné budoucí využití

Starému Veleslavínu chybí lokální centrum, zeleň, odlehčení husté developerské zástavbě. Praze 6 chybí školy, školky, zdravotnická zařízení. Celé Praze chybí kromě toho i celopražská sociální zařízení, kulturní centra, budovy pro umístění muzeí. Možností, jak smysluplně a ve veřejném zájmu využít areál Veleslavínského zámku je řada, stačí, aby stát nerezignoval na svou povinnost zajišťování veřejných potřeb.