Zámek Veleslavín

AKTUALITY

Aktuality naleznete i na Facebooku Zachraňme Zámek Veleslavín

Facebook
VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI s fotkama.pdf

Výstava v útrobách metru Dejvická nazvaná

Krása místa Veleslavínského zámku

Pro radost a pohodu obyvatel

  

Nový prostor Bubec Dejvická ve vestibulu metra Dejvická otevírá výstava týkající se zámku Veleslavín, která vznikla jako zamyšlení se nad místem, které bývalo a stále je zeleným ostrovem Prahy 6. Současný stav je zaznamenán pohledem umělců, kteří tvořili v průběhu dvou let 2022 a 2023 v okolí uzavřeného parku a zámku. Smyslem události je probuzení jemného kulturního života v okolí, otevření zámeckého parku, dialogu a zachování a rozvinutí pěší prostupnosti cesty podél zámku.


Park, který je možné navštívit jen mentálně, inicioval vznik projektu Laboratoř Veleslavín, prostor pro představy, který umožňuje propojení umělecké, mezioborové, mezigenerační a další. Zkoumá, do jaké míry právě umění je schopné městskou krajinu a společnost ovlivnit, léčit, uzdravovat.


Výstava, která je jeho součástí, byla instalována v rámci Dnů architektury v interiéru zámku Veleslavín, kde ji vidělo téměř 400 diváků.


Výstavu se bohužel nepodařilo prodloužit, ani zámek s parkem otevřít, zveme vás tedy na představení její části do vesibulu vzdáleného metra. 

ZÁMEK VELESLAVÍN – PROBUZENÍ NA JEDEN DEN ARCHITEKTURY

v sobotu 30. 9. a neděli 1. 10. 2023 od 10:00 do 16:00

VSTUP NUTNÝ REZERVOVAT PŘES GOOUT:

Vstup je spodní (ne hlavní) bránou od trati. 


Prohlídky začínají každou celou hodinu. Možnost projít park je pouze s průvodcem a přednáškou.


V parku můžete vidět i vítězný Strom roku 2021 Prahy 6 a zbytky romantizujícího jezírka v místě původní rozsáhlé vodní nádrže pod pramenem Dejvického potoka. V  budově zámku následuje prohlídka a přednáška k baroku v souvislosti s budovou, po té na nádvoří o lokalitě od pravěku po současnost.


VÝSTAVA

Na letošní výstavě Krajinotvorného plenéru Veleslavín - zámek a okolí můžete vidět práce současných vizuálních umělců, kteří do místa vložili svou energii a pozornost. Výstava se nachází v pravém přízemním křídle zámku a je přístupná po přednáškách pouze tyto dva dny. 


V uzavřeném areálu zámku nebylo možné pracovat, umělci se soustředili na okolí areálu, často na pěší cestu mezi parkem a areálem bývalé teplárny. 


Letos výzvu přijali: Zdeněk Daněk, Jolana Havelková, Ondřej Laštuvka, Matěj Lipavský, Lucie Lomová, Aleš Novák, Klára Stodolová, Libuše Vendlová, Veronika Zapletalová, Martin Zetová. Z lonských autorů budete mít možnost vidět práce např. Kurta Gebauera, Michala Sedláka a dalších.


Součástí výstavy budou rovněž práce plenéru kolem zámku výtvarného gymnázia Evropská.


Na nádvoří a částečně v interiéru bude instalována výstava historických fotografií Pamět krajiny – Zámek Veleslavín a práce vysokých škol ČVUT.

Máte-li i vy fotografie nebo malby bývalé krajiny okolí, uvítáme je.


Finančně podpořila Městská část Praha 6 z programu Kultura II

Krajinomalířský plenér Zámek Veleslavín a okolí 2022


Zámek a jeho okolí v létě zpracovávalo deset malířů a vizuálních umělců. Areál zámku bohužel zůstal uzavřený, a protože krajina Veleslavína je uzavřena v neprůchozích blocích čekajících stejně jako cesty po tisícileté historii na změnu, pozornost umělců se zaměřila na okolí jedné z posledních pěších cest, průnik mezi zámkem a areálem staré teplárny. 


Předpokládáme, že malba a vizuální přístupy k městu mohou být prostředkem zpomalení, navození společné komunikace na mimoverbální úrovni a znovu objevování stále zeleného periferijního prostoru s nečekaně bohatou kulturní pamětí ageniem loci. Projekt byl iniciován současným nedostatkem a potřebou umění v širším okolí, ukázuje pohled na místo pod úhlem, který může změnit vnímání života v lokalitě.

Původní představa krajinomalířského plenéru, se rozvinula např. i v zachycení stop Charlotty Garrigue Masarykové od Jany Vojnárové nebo vytvoření vtipně absurdního krajinářského projektu zapěstováním třistaletých dubů na nichž je zavěšen lehký karbonový můstek na místo neexistující přechodu přes trať od Michala Sedláka. 

Plenéru se zůčastnili:
Josef Bolf - Evoluce
Veronika Doutlíková – Přechod přes trať, Věž v areál bývalé teplárny
Kurt Gebauer – Veronika v zámeckém parku, Jezero Džbán
Roman Hudziec - Plot, Věže
Václav Krejčí – Teplárenská věž, Přechod u kolejí
Ondřej Laštuvka – Jezírko za plotem
Michal Sedlák – Lávka v napěstovaných dubech na Veleslavíně, z karbonu, zavěšená nad pěším přechodem přes trať
Jana Vojnárová - Charlotta
Matthey Walch – Tramvaj 26 do Divoké Šárky, Vlaková trať a komín
Veronika Zapletalová – Cesta mezi zámkem a teplárnou, Krajina údolí Dejvického potoka

Jednotlivá díla jsou k vidění ve fotogalerii.

Koncepce projektu Veronika Zapletalová

Děkujeme umělcům, kteří přijali naši výzvu a věnovali svou energii krajině zámku a jeho okolí.

Výstava proběhla na zámku Veleslavín v rámci Dnů architektury 2022

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6 z programu Kultura 2   

 Exteriérová výstava Paměť krajiny – Zámek Veleslavín


proběhla v květnu a červnu 2022 na severní straně Vítězného náměstí a částečně i na Šesťáku a následně  přímo před zavřeným zámkem Veleslavín v prosinci 2022. 


Byla otevřená ve dne v noci a na obou místech vzbudila zájem a místo obživlo.


Cílem výstavy bylo obrazovou formou přiblížit veřejnosti specifický kus vrstvící se historické kulturní krajiny Veleslavína, v současnosti s památkově chráněným uzavřeným veřejným parkem s více než 200 stromy, barokním zámkem a prvorepublikovým sanatoriem.


Klademe si otázky, co si místo pamatuje? Jak se měnil krajinný ráz s dominantou zámku jak krajinnou, tak kulturní? Kdo z umělců jak krajinu vnímal a vnímá? Kdo z osobností ji navštěvoval a jak se v ní zrcadlí? Jak krajinu vnímají děti a jak si ji pamatujete a vnímáte vy? Jak se chová voda, co znamenají pěší cesty a co péče o celek o nás vypovídá? Co pro nás krajina znamená? A jaká je její budoucnost?


Několik let vznikající soubor bylo možné vidět během posledních tří let na jeden Den Architektury v roce na Zámku Veleslavín. Vstupenky byly omezeně dostupné přes GoOut, proto jsme zvolili její představení formou: O MĚSTĚ VE MĚSTĚ. 


Akce si neklade za cíl, ani kapacitně nemůže, vytvořit komplexní informaci o lokalitě, upozorňuje ale veřejnost na její specifika, a klade otázky nad vztahem člověka ke krajině.


Výstava vznikla v rámci spolku Hradní potok, z.s., který se snaží o otevření, ošetření a zkulturnění zámku a okolí. Autorkou je Veronika Zapletalová.


Děkujeme všem jednotlivcům, většinou domorodcům, kteří dohledali fotografie ve svých domácích archivech.

Dále děkujeme za pomoc všem institucím, archivům a jejich jednotlivcům, kteří se po vysvětlení situace a cíle výstavy Paměť krajiny - Zámek Veleslavín zapojili do dohledávání historických fotografií a maleb a pomohli s materiály, které zachycují starý Veleslavín a jeho zámek s parkem. 


Archiv GHMP Galerie hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy

Archiv rodiny Kosáků

Archiv potomků prof. Oskara Fischera

Archiv stavebního úřadu Městské části Praha 6

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Klub Za starou Prahu

Masarykův ústav a Archiv AV ČR (AÚTGM, MÚA)

Muzeum Hlavního Města Prahy, Sbírka fotografií

Muzeum TGM Rakovník

Neoficiální: Správa Pražského hradu

Paměť národa

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ÚZSVM

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

SUDEK PROJECT 

Česká zemědělská univerzita v Praze


Finančně podpořila MČ Praha 6  

Rok 2022


Pohled na zasněžený zámecký park nás přiměl k zamyšlení, co všechno jsme jako spolek Hradní potok zvládli na zavřeném spíš virtuálním zámeckém areálu v minulém roce.

To byla jízda!


V květnu a červnu byla přímo na Vítězném náměstí v Praze ke shlédnutí exteriérová výstava Paměť krajiny – Zámek Veleslavín. Zkoušíme objevit a představit dříve kulturní krajinu Veleslavína široké veřejnosti na starých fotografií. Také proto, že na západ od Dejvic není galerie, oživili jsme veřejný prostor města výstavou a novou dočasnou galerii přímo na chodníku. Ohlas jsme měli skvělý, místo na severu Kulaťáku zasavovalo diváky a později se v něm objevily další instalace. Část panelů byla instalována i v kavárně Šesťák.


V první půlce roku a v září jste mohli v okolí zámeckého areálu vidět malíře v křoví. Probíhal první ročník našeho Krajinomalířského plenéru Zámek Veleslavín a okolí. Zkoumali jsme s malíři a vizuálními umělci možnosti mimoverbální komunikace nad tématem městské krajiny a kladli jsme si otázky, co dokáže soustředěná pozornost místu. Středobodem zájmu pak byla oblíbená, ale ohrožená pěší cesta mezi areály zámku a teplárny. Naše pozvání přijalo a svou tvůrčí energii věnovalo 10 současných vizuálních umělců: Kurt Gebauer, Michal Sedlák, Josef Bolf, Jana Vojnárová, Roman Hudziec, Václav Krejčí, Ondřej Laštuvka, Veronika Doutlíková, Mattie Walsh a Veronika Zapletalová.


V červnu proběhl plenér pro děti výtvarné 8. třídy ze ZŠ Petřiny Sever s pedagogickým vedením spolku. Výsledné práce jsme vystavili během Dne architektury.


V září se sice nepovedlo převést zámecký areál na Magistrát, povedlo se ho ale od října převést na magistrát do zápůjčky.


Zvládli jsme druhé a poslední kolo možnosti veřejnosti připomínkovat Nový Metropolitní plán. Sledovali jsem jako centrum zámek a nejbližší s ním bezprostředně související lokality: Veleslavín (křižovatka), Starý Veleslavín (a zámek), (dříve) U potoka – Strnadovy zahrady (areál staré teplárny, nové teplárny a strnadových zahrad), Vokovice a další.


Účastnili jsem se již tradičně výstavou o zámku na Zažít město jinak ve Vokovicích na náměstíčku V středu. Vokovice cítíme jako naši součást, krajinnými barierami i společnou infrastrukturou, bohužel místo společného náměstí máme rozdělující dopravní uzel.


Den architektury na Zámku Veleslavín proběhl již po čtvrté – letos jsme vás provázeli po zámku dva dny. Vzhledem k bezpečnostní situaci v parku byly vstupenky stále dostupné pouze přes GoOut. Dokázali jsme v kruhu sousedském během dvou dnů uskutečnit celkem 23 přednášek o barokní architektuře, o krajině okolí, lokální archeologii, současnosti, 800 návštěvníků prošlo hned třemi přednáškami za sebou. Hlavní částí letošní dvoudenní výstavy v přízemí zámku byly práce umělců z krajinomalřského plenéru z okolí zámku. Letos jsme rozvinuli výstavu o archeologický koutek s originální keramikou nazývanou původně Veleslavínská s hrncem z 6. století a přednáškou. V jedné z místností byl výběr z našeho úhlu pohledu nejlepších studentských krajinářských prací ČVUT, dále výsledky plenéru z parku zámku 8.A výtvarné třídy Petřiny sever a našli jste i historická data zámku a jeho osobností.


Na podzim proběhly v okolí areálu také procházky a bojovky s dětmi prvního stupně ZŠ. Hledali jsem akupunkturní body paměti krajiny přes betonové Houby stále místy zachované v krajině.


Některé přednášky o místě byly pro dospělé, např. pro zahraniční spolky z Arménie od organizace Nesehnutí.


Koncem února bylo zahájeno stavební řízení k zástavbě ve staré veleslavínské teplárně, koncem srpna bylo přes rozsáhlé připomínkování veřejnosti povoleno. Začala komunikace zejména nad přetížeností dopravní situací a snahou zachovat hlavní pěší tah, tedy cestu mezi zámkem a teplárnou, vytvořit zde alespoň chodník pro pěší, stromořadí, vodní prvek, alespoň podle návrhu KÚR 2018. I zde v bezprostřední blízkosti zámku a stále na pozemku zámku se řeší pěší prostupnost, stromy, voda a vodní prvky, udržitelnost, související bezpečnost, ergonomie veřejného prostoru fyzická i psychická, estetika, péče o krajinu pozorností a uměním.


Letos poprvé probíhala tradiční roztocká cesta světla i v Liboci, téma roku 2022 bylo opět Houby. přijali jsme pozvání a zapojili se i s Houbami veleslavínskými jak v Libocké Liboze, tak s Roztočem v Roztokách.

Roztoč, v Břevnově Nesedím sousedím, např. v krajinné instalaci.


Exteriérovou výstavu Paměť krajiny – Zámek Veleslavín se podařilo vystavit v prosinci znovu, tentokrát na bývalé návsi před zavřeným areálem zámku a částečně i na Petřinách. Vznikla tak výstava o místě přímo na místě.


Vydali jsem opět několik historických pohlednic okolí a umisťujeme je na dotyčná místa.


Editujeme pro vás facebook a aktuality webu.


Děkujeme UZSVM, Magistrátu Hl. městu Prahy, Městské části Praha 6, která pomohla s financováním některých akcí z programu Kultura a dlouhému seznamu zapojených aktérů.

Paměť krajiny – Zámek Veleslavín

Srdečně vás zveme na exteriérovou výstavu Paměť krajiny – Zámek Veleslavín

od 14. 12. 2022 do 1. 1. 2023, otevřeno 24 hodin denně, vstup zdarma

Výstavu si můžete prohlédnout na bývalé návsi Veleslavína v současnosti přímo na chodníku před hlavním vchodem do areálu Zámku Veleslavín, Veleslavínská 1 a tři panely jsou také umístěny na Petřinách před obchodním centrem. V létě letošního roku byl soubor zakládající se na historických fotografiích oblasti vystaven na Vítězném náměstí v Praze 6.

Veronika Zapletalová, Hradní potok

Foto na pozvánce: archiv Patrika Schlögela

Projekt finančně podpořila Praha 6 z programu Kultura 2  

Den architektury na Zámku Veleslavín

Ve dnech 1. a 2. 10. 2022 proběhl v areálu zámku již čtvrtý ročník Dne architektury.

Vstupenky byly opět pro velký zájem přístupné pouze přes Go Out a byly obratem zarezervované. Návštěvníky po skupinkách čekala procházka parkem, tři za sebou jdoucí přednášky k parku, barokní architektuře zámku, k archeologii Veleslavína a jeho současnosti. Po prohlídce barokní budovy bylo možné navštívit výstavu v přízemí zámku. V zámecké galerii byly letos díla současných umělců, kteří na naši výzvu zpracovávali zámek Veleslavín a jeho okolí, genium loci. Součástí rozsáhlé výstavy byla např. i originální veleslavínská keramika z 5. století z nejstaršího slovanského osídlení, práce vysokých škol ČVUT zpracovávajících s námi krajinářsky zámecký park a jeho okolí a práce krajinomalířského plenéru výtvarné třídy ZŠ Petřiny–sever. V exteriéru zámku byla na jeden den vystavena na venkovních panelech výstava Paměť krajiny – Zámek Veleslavín. Letos návštěvníci měli možnost reagovat svými podpisy na naši anketu o potřebě rozvoje kultury v místě.

Zámek je v současnosti stále ve vzlastnictví státu v zastoupení ÚZSVM, převod na město dosud neproběhl, avšak město má zámek v zápůjčce. Budeme nadále doufat, že se podaří jeho převod a otevření pro veřejnost.

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.  

Zámek Veleslavín během Zažít město jinak ve Vokovicích

V sobotu 18.9. probíhala po celé Praze jednodenní akce Zažít město jinak. Lidé se sešli již tradičně v ulicích bez aut a v různých lokalitách užívali veřejný prostor. My jsme se již čtvrtým rokem účastnili akce probíhající ve Vokovicích na náměstíčku "V středu" výstavou z Kulaťáku Paměť krajiny - Zámek Veleslavín. Na krásné výstavní ploše plotu se podtupně během posledních let rozvíjí rozsáhlý soubor fotografií zaznamenávající vývoj okolí, jehož středem je v současnosti místo náměstí křižovatka Veleslavín. Jak vypadala a jak bude vypadat kulturní paměť krajiny Veleslavína a Vokovic? 

Nová naděje pro zámek Veleslavín: cílem je upravený park a smysluplné využití budov 

V rámci tradičního Dne architektury mají lidé možnost si v sobotu a neděli 1. a 2. října  2022 prohlédnout i zámek Veleslavín v Praze 6. 

Otevřeno bude od 10:00 do 17:00 po oba dny, lístky je nutné si předem zajistit prostřednictvím platformy GoOut. 

Návštěvníci si budou moct užít komentovanou prohlídku tohoto barokního skvostu i přilehlého parku. Dny architektury jsou v posledních letech prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. 

Díky zájmu veřejnosti, aktivitě místních obyvatel i zájmu médií se ale situace kolem chátrajícího areálu začíná měnit. Cílem je dosáhnout nejprve dočasného a posléze trvalého otevření parku, jeho citlivá revitalizace, oprava budov a jejich využití pro sociálně-vzdělávací a kulturní náplň. 

Areál má získat prostřednictvím směny s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Hlavní město Praha. Nyní má magistrát zámek Veleslavín v zápůjčce. 

Cílem spolku Hradní potok, který se v záchraně zámku dlouhodobě angažuje, je vytvořit z jedné části komunitní a kulturní prostor zaměřený na vizuální umění, ateliéry, výstavy, přednášky a práci s městskou krajinou. 

Ukázkou toho, jak špatně může situace dopadnout, je zástavba v přilehlé staré teplárně Veleslavín, jež zdevastovala bohaté rozvodí, prameniště i zahradnictví zmiňované již od středověku v souvislosti s nedalekým Břevnovským klášterem. 

BRÁNY ZÁMKU SE OTEVÍRAJÍ NA DEN ARCHITEKTURY

v sobotu 1. 10. a neděli 2. 10. 2022 od 10:00 do 16:00


VSTUP NUTNÝ REZERVOVAT PŘES GOOUT:

Rezervace – sobota 1. 10. 2022

Rezervace – neděle 2. 10. 2022 

Vstup je spodní bránou od trati (ne hlavní bránou) . 

Možnost projít park pouze s průvodcem a přednáškou.

V parku můžete vidět i vítězný Strom roku 2021 Prahy 6 a na zámku výstavu Paměť krajiny – Zámek Veleslavín.

Akci podpořila Městská část Praha 6 a vzniká ve spolupráci s ÚZSVM a Magistrátem HMP.

Jaký byl rok 2021


Na začátku Nového roku 2022 a poohlédneme se za rokem loňským 2021. Jaký byl? Jaké děje kolem uzavřeného zámku probíhaly?


PF 2022


Vše nejlepší vám do Nového roku 2022 přejeme za Zámek Veleslavín. 


Strom roku Prahy 6, krásně sněhem vyšperkovaný, máme jen na fotografii, která vznikla během letošní Inventarizace dřevitých krajinných prvků v parku zámku. Přejeme vám i nám, abychom si nejoblíbenější strom i nádhernou atmosféru parku mohli užívat i v reálu.

Hledáme fotografie Veleslavína


Pozdrav ze zasněženého Veleslavína. Ponořte se i vy do krabic s fotografiemi a do alb vašich maminek a babiček a pokuste se společně najít zapomenuté vzpomínky a fotografické nebo malované poklady vztahující se k Veleslavínu, k zámku a jeho okolí. Pomozte nám zaznamenat paměť měnícího se místa. Zeptejte se, co na fotografii je, kdy vznikla a jaké se k ní vztahují vzpomínky, pocity, vůně? Ofotíme, naskenujeme. Asi zatím bez těch vůní. Těšíme se, že se podaří výstava již více jak 150 fotografií vystavit déle, než na jediný Den architektury. Dejte nám vědět.


Další fotografie jsou v záložce Fotogalerie.


Uvedená fotografie zde je z let 1950-55 a je z archivu Patrika Schlogela.

BRÁNY ZÁMKU SE ZNOVU OTEVÍRAJÍ NA JEDEN DEN ARCHITEKTURY

v sobotu 2. 10. 2021 od 9:00 do 17:00


VSTUPENKY NUTNÉ REZERVOVAT PŘES GOOUT – VYPRODÁNO!

Vstup je spodní (ne hlavní) bránou od trati. 

Možnost projít park pouze s průvodcem a přednáškou.

V parku můžete vidět i vítězný Strom roku 2021 Prahy 6 a zbytky romantizujícího jezírka (v místě původní rozsáhlé vodní nádrže), které se stalo součástí Festivalu m3 - Umění pro město/ Terapie města.

Podle situace možnost dětské dílny a naučné stezky odvahy kolem areálu zámku.

V bezprostředním i vzdálenějším okolí je tento víkend poslední možnost zhlédnout intervenci související se zámkem v rámci Festivalu m3 - Houby a jezírko od Veroniky Zapletalové.

Výstava v části interiéru barokního zámku obsahující:

- 150 zvětšenin historických fotografií zmizelé a měnící se okolní krajiny

- medailony osobností se zámkem související: Oskar Fischer, Leo Kosák, Charlotta Masaryková, uměleckou rodinu Dostálů a další

- výrazné české umělce, kteří zámek a jeho okolí zpracovávají ve své tvorbě: Ivana Lomová, Lucie Lomová, Kurt Gebauer, Martin Zet, Zdeněk Ruffer, Viktorie Kučerová, Veronika Zapletalová. Součástí výstavy budou i historické malby a fotografie, například Josefa Sudka.

- Zcela nová je výstava prací studentů vysokých škol ČVUT a ČZU, kteří zámecký areál a jeho okolí v minulém semestru na výzvu spolku Hradní potok zpracovávali. Zapojila se část studentů z osmi ateliérů: zahradní a krajinářské tvorby, urbanismu a památkového dědictví.

Máte-li i vy fotografie nebo malby již neexistující krajiny okolí, uvítáme je, naskenujeme a zařadíme do sbírky mapující původní důstojnost okolí.

Akci podpořila Městská část Praha 6 a vzniká ve spolupráci s ÚZSVM.

tisková zpráva

JEDINEČNÝ ZÁMEK VELESLAVÍN SE OTVÍRÁ, ALE JEN NA JEDEN DEN. CO S NÍM BUDE DÁL? 

Nevyužívaný a dlouhodobě uzavřený zámek Veleslavín v Praze 6 se v rámci Dne architektury v sobotu 2. října 2021 mimořádně otevírá veřejnosti. Díky iniciativě spolku Hradní potok umožní stávající vlastník zámku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – prohlídku tohoto barokního skvostu i přilehlého parku. K vidění proto bude i vítězný strom ankety Strom roku Prahy 6, který je jinak pro veřejnost nepřístupný. Některé stromy v parku jsou více než 150 let staré.

Zámek Veleslavín má bohatou historii spjatou prvorepublikovými lékaři Oskarem Fischerem či Leo Kosákem a například i s T. G. Masarykem, Charlottou Garrique-Masaryk, Milenou Jesenskou nebo později Ivanem Martinem Jirousem.

Spolek Hradní potok usiluje o dlouhodobé otevření celého areálu veřejnosti. Letošní Den architektury je prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. Přístupné bude zámecké nádvoří, park a zámek. K vidění bude výstava o minulosti a současnosti zámku doplněna fotografiemi ze soukromých sbírek. Návštěvníci se mohou seznámit s vizí studentů architektury, urbanismu a zahradní krajinářské tvorby ČVUT a ČZU, jak by mohl vypadat areál a jeho přilehlé okolí.

Průvodci provedou veřejnost interiéry zámku a parkem, rezervace je nutná přes GoOut.

Cenný areál je dlouhodobě uzavřen, patří státu a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten na podzim 2018 připravoval prodej celého zámeckého areálu, ale dražbu, kde byla kritériem jen nabídnutá cena, se podařilo zastavit; Ministerstvo kultury odvolalo svůj souhlas s prodejem.

„Budoucnost zámku vnímáme my, obyvatelé přilehlých čtvrtí, velice nejistě. Přáli bychom si, aby zámecký areál začal sloužit veřejnosti. Přejeme si, aby zámek přešel do rukou Městské části Praha 6 nebo hlavního města Prahy a ti mu dali nejlépe kulturní náplň. Podněty pro to, co by si na zámku přáli místní, máme dobře zmapované a rádi o nich budeme diskutovat," komentuje situaci Veronika Zapletalová, předsedkyně spolku Hradní potok.

Jak říká, jednou z možností je i to, že budovy zámku Veleslavín budou součástí směny nemovitostí mezi státem a Prahou, ideálně s vizí, že se poté místo stane klidovým centrem v dopravně a stavebně značně vytížené oblasti.

Inventarizace stromů a keřů

Je nám potěšením sdělit, že se povedlo dokončit inventarizaci stromů a křovin v parku Zámku Veleslavín, tedy zhodnocení jeho současného stavu.

Současná inventarizace byla vytvořena na základě inventarizace z roku 1981, kdy v parku bylo zaznamenáno 277 dřevinných vegetačních prvků. Po 40 letech jich evidujeme 219. 

Význam parku tkví v jeho letitých stromech, vlhkém podloží, které je i zdrojem Dejvického potoka a především v tom, že jako unikátní zelený krajinný prvek a veřejný prostor vyvažuje okolní dopravní a stavební zatížení. 

Publikace ke stažení ZDE (46 MB).

Projekt zrealizovali dobrovolníci z Veleslavína a Vokovic. Odbornou část vypracovali Ing. Kristýna Greinerová a Ing. Martin Černý, DiS. Projekt finančně podpořili Městská část Praha 6 a pan senátor Jiří Růžička. Za vstřícnost děkujeme tiskárně Signpek.

Inventarizace stromů v parku

Po odsouhlasení komisí životního prostředí podpořila i Rada MČ Praha 6 dokončení projektu inventarizace stromů v parku zámku Veleslavín. Jde o krok směrem k zachování a revitalizaci parku. Nákladnější dendrologická studie bude vznikat pravděpodobně až po určení budoucího majitele areálu. 

Park a jeho život by akutně potřeboval péči, pozornost a novou výsadbu stromů. Veřejnost, tedy lidé by akutně potřebovali živý otevřený krásný starý park a živé otevřené krásné staré budovy ve smysluplném propojení a v kontextu s dořešeným okolím.


Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.

Den architektury 2020

V pátek 2. 10. a sobotu 3. 10. 2020 proběhl druhý Den architektury.

Byl krásnou skicou, jak by zámek a alespoň jeho nádvoří mohlo vypadat: výstava v zámku, komentované prohlídky barokní budovy, přednášky o krajině, cvrkot postávajících hloučků lidí, stromů a mohl by i vody. Na mapce vše v jednom obraze zachytila Lucie Lomová, které moc děkujeme.

Výstava obsahovala čtyři části: soubor historických fotografií, výrazné osobnosti zámku, výtvarní umělci, kteří zpracovávají okolí a část věnovaná parku: stromům, vodám.

Děkujeme všem pomocníkům, kteří se zapojili a pomáhali.

Děkujeme také našim kolegům z UZSVM, kteří tentokrát nemohli být přítomni, a těšíme se, že se povede zahájit nad parkem se zámkem tvůrčí politickou diskusi a otevřít je v blízké době trvale.

Dále děkujeme za finanční podporu akce Městské části Praha 6 a Hlavnímu městu Praze.

Den architektury - tisková zpráva

Unikátní zámek Veleslavín se mimořádně otevře veřejnosti. Je spojován i s Masarykem, teď bojuje o svou budoucnost

Nevyužívaný a uzavřený zámek Veleslavín v Praze 6 se v rámci Dne architektury o víkendu 2. a 3. října 2020 mimořádně otevírá veřejnosti. Díky iniciativě spolku Hradní potok umožní stávající vlastník zámku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – prohlídku tohoto barokního skvostu. 

Zámek má bohatou historii spjatou například s T. G. Masarykem, Milenou Jesenskou nebo Ivanem Martinem Jirousem a Oskarem Fischerem.

Spolek Hradní potok usiluje o dlouhodobé otevření celého areálu veřejnosti. Letošní Dny architektury jsou prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. Přístupné bude zámecké nádvoří, k vidění bude výstava o minulosti a současnosti zámku, návštěvníci se seznámí s vizí využití zámeckého areálu, jak jej navrhují členové spolku tvořeného obyvateli přilehlých čtvrtí Vokovice, Veleslavín a Petřiny.

Průvodci provedou veřejnost interiéry zámku, rezervace je nutná přes GoOut. Nádvoří a výstava jsou volně přístupné.

Cenný areál je v současnosti dlouhodobě uzavřen, patří státu a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten na podzim 2018 připravoval prodej celého zámeckého areálu, ale dražbu, kde byla kritériem jen nabídnutá cena, se podařilo zastavit; Ministerstvo kultury odvolalo svůj souhlas s prodejem.

„Budoucnost zámku vnímáme my, obyvatelé přilehlých čtvrtí, velice nejistě. Přáli bychom si, aby zámecký areál začal sloužit veřejnosti. V první fázi třeba jen tak, že bude přístupný zámecký park plný krásných vzrostlých stromů a postupně se budou rekonstruovat budovy. Přejeme si, aby zámek přešel do rukou Městské části Praha 6 nebo hlavního města Prahy a ti mu dali nejlépe kulturní náplň. Podněty pro to, co by si na zámku přáli místní, máme dobře zmapované a rádi o nich budeme diskutovat,“ komentuje situaci Veronika Zapletalová, předsedkyně spolku Hradní potok.

Jak říká, jednou z možností je i to, že budovy zámku Veleslavín budou součástí směny nemovitostí mezi státem a Prahou, ideálně s vizí, že se místo stane se klidovým centrem v dopravně a stavebně značně vytížené oblasti.

Konání dne architektury finančně podpořily MČ Praha 6 a hl. m. Praha. 

Kontakty:

Veronika Zapletalová, Hradní potok, z.s, předsedkyně, e-mail: hradnipotok@seznam.cz, mobil: 603 316 631

Lucie Štůlová, Hradní potok, z.s., hlavní organizátorka Dne architektury, e-mail: hradnipotok@seznam.cz

Fotografie zámku, zeleného areálu a okolí jsou k dispozici zde: https://www.zamekveleslavin.cz/fotogalerie

OTEVŘENÝ ZÁMEK VELESLAVÍN - DEN ARCHITEKTURY

V rámci Dne architektury se naskýtá několikahodinová unikátní možnost nahlédnout do interiérů a části areálu uzavřeného barokního zámku Veleslavín, který má potenciál být srdcem a plícemi této části Prahy 6 a jejím veřejným parkem. Barokní stavba je podle některých zdrojů spojována se jménem významného barokního architekta K.I. Dientzenhofera. V první polovině dvacátého století zde fungovalo plicní a nervové sanatorium, které těžilo z výjimečně čistého vzduchu lokality, léčila se zde například i Charlotta Masaryková. 

Součástí zpřístupnění bude výstava dokumentující minulost, současnost a naznačující budoucnost zámku a jeho okolí očima místních obyvatel, odborníků a umělců. 

Termíny:

pátek 2. 10. – vstup od brány v ulici U zámečku/Adamova (prohlídky 9.00–12.00 pouze pro školy, 13.00–17.00 pro veřejnost) 

Páteční prohlídky zahrnují kromě prohlídky interiérů zámku také krátkou komentovanou procházku částí parku. 

sobota 3. 10. – vstup hlavní branou zámku, Veleslavínská 1, Praha 6, (prohlídky 9.00–17.00)

V sobotu bude volně přístupné nádvoří zámku a výstava dokumentující minulost i současnost zámku a jeho okolí. Připraven je také drobný doprovodný program (dílna pro děti, oheň...)

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST JSOU MOŽNÉ POUZE S REZERVACÍ PŘES GoOut (www.goout.cz). 

Poslední prohlídky zámku po oba dny od 16.00. Rezervace pro školy na emailu: da-hradnipotok@seznam.cz

Prosíme, sledujte aktuální informace ministerstva zdravotnictví a respektujte při návštěvě zámku platná nařízení. Děkujeme.

Změna programu vyhrazena. 

Otevření zámku organizuje spolek Hradní potok, z.s. ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Akci finančně podpořily MČ Praha 6 a hlavní město Praha.

Výzva primátorovi hl. m. Prahy

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal dne 6. 12. 2019 primátorovi hl. m. Prahy dopis, ve kterém ho žádáme, aby se zasadil o konkrétní kroky k současnému využití zámku a zabránil případné ztrátě areálu pro veřejné využití. 

Znění dopisu (ke stažení zde):

dop-Hrib-191206.pdf

Výzva k dalším krokům pro veřejné využití zámku

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal výzvu MČ Praha 6 k realizaci dalších kroků k využití zámku veřejností

Oceňujeme, že se MČ P6 zasadila o přerušení aktivit státu, které by vedly k prodeji historického objektu a parku do soukromých rukou a vyšla tak vstříc nesčetným žádostem místních obyvatel a našeho spolku. S uspokojením jsme také uvítali prohlášení MČ P6 z února tohoto roku, které vyzývá vlastníka ke krokům, které by vedly k účelnému využití státního majetku pro vzdělávací a kulturní potřeby, které jsou v této oblasti tak potřebné. S obavou však sledujeme, že se od té doby nedaří navázat dalšími konkrétními kroky a zámek dále chátrá. 

Usilujeme o realizaci dalších kroků, které povedou k využití zámku veřejností.

1) Vyzýváme Ministerstvo kultury, MČ P6 a MHMP,

aby jednali a urychlili proces směřující k veřejnému využití areálu. Rádi vyšleme zástupce na jednání o budoucím vlastnictví a využití zámku, doufáme, že když si společně sedneme ke kulatému stolu, nalezneme vhodný postup.

2) Přejeme si alespoň částečné zpřístupnění parku a zámku již v roce 2020

V roce 2020 plánujeme krátkodobě (např. víkend) otevřít zámek pro sousedské a kulturní aktivity. Plán na tuto aktivitu, která by proběhla koncem jara/začátkem léta, právě připravujeme.

3) Žádáme Prahu 6, aby prosadila vypracování územní studie, jejíž součástí, mimo řešení přilehlého městského dopravního uzlu Nádraží Veleslavín, bude logicky i jeho širší okolí včetně zámku a parku Veleslavín, které by měly být klidným a zeleným centrem oblasti. 

Jsme připraveni o jednotlivých bodech jednat a být MČ P6 nápomocni v aktivitách, které povedou k využití Veleslavínského zámku a jeho parku jako srdce a plíce oblasti s celoměstským významem. 

(26/11/2019)