Zámek Veleslavín

KONCEPCE VYUŽITÍ AREÁLU

KONCEPCE VYUŽITÍ ZÁMKU VELESLAVÍN

ZÁMEK VELESLAVÍN – SRDCE A PLÍCE OBLASTI S CELOMĚSTSKÝM VÝZNAMEM

autor koncepce: Hradní potok, z.s.

Mapa nového Metropolitního plánu ukazuje areál zámku jako jediné zelené místo v oblasti, s výjimkou neschůdného terénu Střešovických skal. 

Kontext lokality 

Podle nového metropolitního plánu má být areál v budoucnu jediným nezastavěným prostorem v oblasti. Svou polohou v rozsáhlé obytné zástavbě, na hlavních městských dopravních tepnách a v celkové kulturní a sociální opuštěnosti západní části Prahy 6 je určen k tomu, být srdcem a plícemi místa a fungovat tak pro celé město. Vzhledem k lokálnímu kontextu je nutné vytvořit veřejný prostor, který je důsledným klidovým protipólem okolní agresivní dopravy a budoucí developerské zástavby.  

Je důležité umožnit lidem, aby se sami zapojili do tvorby místa. Aby komunikace se státem, městem a městskou částí byla společnou tvorbou společného prostředí. Aby lidé důvěřovali svým zastupitelům a zastupitelé se svých obyvatel ptali, byli schopni je vyslechnout a vyjít jim vstříc s empatií a se zodpovědností, kterou za zdravou společnost mají.

Možnost nechat lidi tvořit je překvapivým mostem k odpovědím na otázku co s místem. Proto Spolek Hradní potok jako reprezentant místních zájmů usiluje o to, stát se partnerem jednání o budoucí podobě klidového využití zámeckého areálu a sám iniciuje projekt, jež by k zájmu o zámecký areál přitáhl větší množství místních obyvatel. 

Zámek a park tedy mají zůstat zachovány a rozvinuty jako zelený, kulturně klidový veřejný prostor, lokální historické centrum.

Cesta mezi zámkem a teplárnou, v místech, kde by mohl vést otevřený Hradní potok. 

Základní principy a požadavky na budoucí využití zámeckého areálu 

1) Zachovat nezastavěné zelené území parku a otevřít jej veřejnosti 

Vytvořit klidový protipól rušné znečištěné Evropské ulici a dopravnímu uzlu Veleslavín překračujícímu hygienické limity, vytvářejícímu psychickou a fyzickou bariéru v území

2) Vytvořit pěší průchodnost zámeckého parku

Otevřít stávající a vytvořit nové brány po všech stranách parku tak, aby se park stal otevřeným prostorem, kde se setkává struktura pěších či bezmotorových stezek.

3) Obnovit a revitalizovat vody včetně Hradního potoka

Možné varianty / příklady konkrétního využití budov a parku 

1) Využití budov

Základem je využití stávajících budov, ne zástavba parku novými hmotami tak, aby okolní prostor ještě měl šanci zůstat klidovým.

ZÁMEK – BAROKNÍ BUDOVA

 ZÁPADNÍ, NEJMENŠÍ PAVILON

SEVERNÍ PAVILON

Vzhledem ke své poloze vzdálenější od okolních obytných domů a zároveň na budoucí zelené Buštěhradské dráze by mohl být dynamičtější než zbytek parku, směřovaný k mládeži, pro organizace se sociálním obsahem. V budově by mohly být např. některé z těchto aktivit:

VÝCHODNÍ PAVILON

STODOLA NA JIHU

DVA PODZEMNÍ BUNKRY Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

NOVODOBÉ PŘÍZEMNÍ BUDOVY A JIHOVÝCHODĚ AREÁLU

 

2) Využití zámeckého parku

Jezírko v zámeckém parku otevřené pro děti tak, jak ho místní pamatují. Autor fotografie: P. Schlögel

Jak otevřít park veřejnosti?

Park i zámek je v současné době uzavřen. Rozhodnutí o jeho vlastnictví, vznik studie a projektu a následná realizace může trvat i několik let. Park je doposavad udržovaný, ale od konce roku 2018 už nemá zahradníka. Může rychle pustnout a chátrat stejně jako budovy. Je tedy klíčové do plánování projektu zahrnout i aktivity, které povedou i k dočasnému otevření a oživení parku v co nejkratší době, i v období než dojde k finální realizaci projektu. Toto období má také potenciál přirozeně do tvorby náplně areálu zapojovat místní. Poznámka k zeleni na leteckých snímcích

Při pohledu do ortofotomap dochází k určitému zkreslení ohledně zeleně. Zdá se, že park je obklopen zelení. To v minulosti platilo, nicméně v bezprostřední blízkosti zámku zeleň drasticky rychle mizí. Mapy situaci nestíhají zaznamenávat. Zeleň v budoucnu v okolí má zůstat pouze v areálu parku. Jen během posledních dvou let zeleň zmizela: v areálu staré teplárny, jejíž zástavba byla jen 14% plochy (a nadále po kouscích mizí, oblast má být hustě zastavena včetně pěší cesty podél zámku, kde jsou zatím plánovány vjezdy do podzemních garáží), vzrostlá zeleň v zahradě staré LŠU tedy vily Charlotty Masarykové, středověký statek se zahradou a stromy na jejichž místo se „přelilo“ parkoviště Přerost a Švorc. Dále asi před pěti lety byla zlikvidována rovněž v bezprostředním sousedství zámku velká zahrada Artcentra, v současnosti jsou označeny stromy ke kácení na sever u zámku, stále se kácí. Jmenované věci jsou v přímém sousedství parku, ale dějí se všude kolem. Právě proto je třeba areál zámku nezastavovat dalšími budovami