Galerie

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

1860 - 1880 - Zámek Veleslavín. Ještě bez dostavěných bočních křídel.  Dominanta otevřené krajiny.

Zámek Veleslavín, ještě bez dostavěných bočních křídel. 

1916 - Zámek Veleslavín, brána v zámecké zdi v popředí ještě není zaslepená. 

1916 - Areál zámku Veleslavín, v pozadí zahradnictví Sůvových a Kulíčkových a kus Kladenské ulice.

2016 - v pozadí Stará škola a budova sanovaná při výstavbě Evropské, nyní křižovatka Veleslavín. V popředí pomník Daniela Adama z Veleslavína.

1916 - pohled na Veleslavín z Petřin, z jihozápadu. Zajímavé jsou nezalesněné kopce.

Pohled na Strnadovy zahrady ze západu. Akvarel. Pozorovatel stojí na cestě s třešňovou alejí, podél níž ještě teče Hradní potok, někde v místech současné fungující teplárny Veleslavín. Hradní potok od středověku zásoboval Pražský Hrad vodou, byl to uměle vybudovaný kanál. Tekl z Libockého rybníka, podél Litoveckého potoka a dále podél severní a východní zdi zámeckého parku Veleslavín a dál ulicí Nad Hradním Potokem. Dnes je zatrubněn.

Pohled na Veleslavín z jihu, v popředí bývalý obecní úřad, ted MŠ, v levo Restaurace U Marčanů, dříve Na stráni. V pravo je vidět plicní léčebna sanatoria. Plicní léčebna, tedy klimatické lázně zdebyly kvůli dokonalému vzduchu, který se sem dostaldíky telýma studeným proudům přímo z čistých Krušných hor.

Pohled z ulice Nad Hradním potokem přes zahradnictví Sůvových a Kulíškových, přes kanál Hradního potoka směrem k zámku, v pozadí je bávalá plicní klinika. Zahradnictví jsou v oblasti bohaté na vodu zaznamenána od středověku, a to od zámku až téměř po Bořislavku. Oblastí také protékal Dejvický potok. Na místě tisícileté studny byl pozdeji postaven komín a ještě pozdeji oblast prohlášena za brownfields.

Zamrzlé jezírko v areálu zámeckého parku. Děti si tu v zimě hrály.

Pohled na zámek a Veleslavín od jihozápadu.

Pohled na zámek a Veleslavín od jihu.

Cesta mezi zámeckým parkem a zahradnictvím Sůvových a Kulíškových. V pravo protéká Hradní potok.

Přejezd přes trať. Byl tu přejezd a hradlař, který choval slepice.... V pozadí je vidět brána,kterou vjížděl Masaryk na koni za Charlottou (údajně). 

Benzinová pumpa nahoře na Kladenské, nad přejezdem přes trať. 

To by měl být Chruščov na Kladenské ulici. V pozadí Vokovická škola. Jezdili tu tramvaje, Evropská (Leninova) třída ještě nebyla. Dnes nové kancelářské budovy..... 

Asi západní Veleslavín

Někde poblíž strnadova zahradnictví.

Zámek Veleslavín

1916 - pomník D. A. z Veleslavína

Ulice pod Novým lesem

Pohled na Vokovice a Veleslavín z jihozápadu. 

V pozadí štít čokoládovny.

Náves před restaurací Na Závisti, u zvoničky. Místem ted vede Veleslavínská ulice na Petřiny. V pravo zed zámku.

Pohled na Veleslavín zhruba z míst současné fungující tepárny Veleslavín. V levo vzadu zámek, před ním zahradnictví Sůvových a Kulíškových, v popředí třešňová alej kterou jezdil z hradu T.G.Masaryk za Charlottou do Veleslavínského sanatoria. Je to právě 100 let, kdy si tam i přesunul svou kanceář.

Mělké údolí svažující se z rozvodí, na kterém stojí Veleslavínský zámek, bylo od středověku oblastí bohatých pramenišť a zahradnictví. V areálu zámku pramení Dejvický potok, okolo zámku vedl od středověku uměle vytvořený Hradní potok. O něco výš ještě Hradní vodovod, jehož některé štoly jsou ještě zachované. Také kvůli probíhajícím klimatickým změnám je nutné se na ochranu a revitalizaci vodích zdrojů a toků zaměit.

V pozadí plicní léčebna areálu parku.

Ulice Nad Hradním potokem, v pozadí nyní zasypaná branka do zámeckého areálu.

V pozadí zrušená zahradnictví Sůvových a Kulíčkových pro výstavbu staré teplárny Veleslavín, v levo vzadu areál zámeckého parku.

Ulice Nad Hradním potokem.

Průhled do prostoru po zahradnictví připraveného pro výstavbu staré teplárny Veleslavín. Na brance dva andělíčci putti.

Zámek Veleslavín


Ulice Nad Hradním potokem

Pohled z ulice Nad Hradním potokem do prostoru bývalých zahradnictví Sůvových a Kulíškových připraveného pro výstavbu staré teplárny Veleslavín. 

Pohled zhruba ze stejného místa, do připravované zástavby staré teplárny v místech zahradnictví. V místě komína bývala nevysychající studna s vyvěrající vodou.

1962 - Jezírko v místech současného Hotelu Krystal...