Zámek Veleslavín

AKTUALITY

Aktuality naleznete i na Facebooku Zachraňme Zámek Veleslavín

BRÁNY ZÁMKU SE ZNOVU OTEVÍRAJÍ NA JEDEN DEN ARCHITEKTURY

v sobotu 2. 10. 2021 od 9:00 do 17:00


VSTUPENKY NUTNÉ REZERVOVAT PŘES GOOUT – VYPRODÁNO!

Vstup je spodní (ne hlavní) bránou od trati.

Možnost projít park pouze s průvodcem a přednáškou.

V parku můžete vidět i vítězný Strom roku 2021 Prahy 6 a zbytky romantizujícího jezírka (v místě původní rozsáhlé vodní nádrže), které se stalo součástí Festivalu m3 - Umění pro město/ Terapie města.

Podle situace možnost dětské dílny a naučné stezky odvahy kolem areálu zámku.

V bezprostředním i vzdálenějším okolí je tento víkend poslední možnost zhlédnout intervenci související se zámkem v rámci Festivalu m3 - Houby a jezírko od Veroniky Zapletalové.

Výstava v části interiéru barokního zámku obsahující:

- 150 zvětšenin historických fotografií zmizelé a měnící se okolní krajiny

- medailony osobností se zámkem související: Oskar Fischer, Leo Kosák, Charlotta Masaryková, uměleckou rodinu Dostálů a další

- výrazné české umělce, kteří zámek a jeho okolí zpracovávají ve své tvorbě: Ivana Lomová, Lucie Lomová, Kurt Gebauer, Martin Zet, Zdeněk Ruffer, Viktorie Kučerová, Veronika Zapletalová. Součástí výstavy budou i historické malby a fotografie, například Josefa Sudka.

- Zcela nová je výstava prací studentů vysokých škol ČVUT a ČZU, kteří zámecký areál a jeho okolí v minulém semestru na výzvu spolku Hradní potok zpracovávali. Zapojila se část studentů z osmi ateliérů: zahradní a krajinářské tvorby, urbanismu a památkového dědictví.

Máte-li i vy fotografie nebo malby již neexistující krajiny okolí, uvítáme je, naskenujeme a zařadíme do sbírky mapující původní důstojnost okolí.

Akci podpořila Městská část Praha 6 a vzniká ve spolupráci s ÚZSVM.

tisková zpráva

JEDINEČNÝ ZÁMEK VELESLAVÍN SE OTVÍRÁ, ALE JEN NA JEDEN DEN. CO S NÍM BUDE DÁL?

Nevyužívaný a dlouhodobě uzavřený zámek Veleslavín v Praze 6 se v rámci Dne architektury v sobotu 2. října 2021 mimořádně otevírá veřejnosti. Díky iniciativě spolku Hradní potok umožní stávající vlastník zámku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – prohlídku tohoto barokního skvostu i přilehlého parku. K vidění proto bude i vítězný strom ankety Strom roku Prahy 6, který je jinak pro veřejnost nepřístupný. Některé stromy v parku jsou více než 150 let staré.

Zámek Veleslavín má bohatou historii spjatou prvorepublikovými lékaři Oskarem Fischerem či Leo Kosákem a například i s T. G. Masarykem, Charlottou Garrique-Masaryk, Milenou Jesenskou nebo později Ivanem Martinem Jirousem.

Spolek Hradní potok usiluje o dlouhodobé otevření celého areálu veřejnosti. Letošní Den architektury je prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. Přístupné bude zámecké nádvoří, park a zámek. K vidění bude výstava o minulosti a současnosti zámku doplněna fotografiemi ze soukromých sbírek. Návštěvníci se mohou seznámit s vizí studentů architektury, urbanismu a zahradní krajinářské tvorby ČVUT a ČZU, jak by mohl vypadat areál a jeho přilehlé okolí.

Průvodci provedou veřejnost interiéry zámku a parkem, rezervace je nutná přes GoOut.

Cenný areál je dlouhodobě uzavřen, patří státu a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten na podzim 2018 připravoval prodej celého zámeckého areálu, ale dražbu, kde byla kritériem jen nabídnutá cena, se podařilo zastavit; Ministerstvo kultury odvolalo svůj souhlas s prodejem.

„Budoucnost zámku vnímáme my, obyvatelé přilehlých čtvrtí, velice nejistě. Přáli bychom si, aby zámecký areál začal sloužit veřejnosti. Přejeme si, aby zámek přešel do rukou Městské části Praha 6 nebo hlavního města Prahy a ti mu dali nejlépe kulturní náplň. Podněty pro to, co by si na zámku přáli místní, máme dobře zmapované a rádi o nich budeme diskutovat," komentuje situaci Veronika Zapletalová, předsedkyně spolku Hradní potok.

Jak říká, jednou z možností je i to, že budovy zámku Veleslavín budou součástí směny nemovitostí mezi státem a Prahou, ideálně s vizí, že se poté místo stane klidovým centrem v dopravně a stavebně značně vytížené oblasti.

Inventarizace stromů a keřů

Je nám potěšením sdělit, že se povedlo dokončit inventarizaci stromů a křovin v parku Zámku Veleslavín, tedy zhodnocení jeho současného stavu.

Současná inventarizace byla vytvořena na základě inventarizace z roku 1981, kdy v parku bylo zaznamenáno 277 dřevinných vegetačních prvků. Po 40 letech jich evidujeme 219.

Význam parku tkví v jeho letitých stromech, vlhkém podloží, které je i zdrojem Dejvického potoka a především v tom, že jako unikátní zelený krajinný prvek a veřejný prostor vyvažuje okolní dopravní a stavební zatížení.

Publikace ke stažení ZDE (46 MB).

Projekt zrealizovali dobrovolníci z Veleslavína a Vokovic. Odbornou část vypracovali Ing. Kristýna Greinerová a Ing. Martin Černý, DiS. Projekt finančně podpořili Městská část Praha 6 a pan senátor Jiří Růžička. Za vstřícnost děkujeme tiskárně Signpek.

Inventarizace stromů v parku

Po odsouhlasení komisí životního prostředí podpořila i Rada MČ Praha 6 dokončení projektu inventarizace stromů v parku zámku Veleslavín. Jde o krok směrem k zachování a revitalizaci parku. Nákladnější dendrologická studie bude vznikat pravděpodobně až po určení budoucího majitele areálu.

Park a jeho život by akutně potřeboval péči, pozornost a novou výsadbu stromů. Veřejnost, tedy lidé by akutně potřebovali živý otevřený krásný starý park a živé otevřené krásné staré budovy ve smysluplném propojení a v kontextu s dořešeným okolím.


Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.

Den architektury 2020

V pátek 2. 10. a sobotu 3. 10. 2020 proběhl druhý Den architektury.

Byl krásnou skicou, jak by zámek a alespoň jeho nádvoří mohlo vypadat: výstava v zámku, komentované prohlídky barokní budovy, přednášky o krajině, cvrkot postávajících hloučků lidí, stromů a mohl by i vody. Na mapce vše v jednom obraze zachytila Lucie Lomová, které moc děkujeme.

Výstava obsahovala čtyři části: soubor historických fotografií, výrazné osobnosti zámku, výtvarní umělci, kteří zpracovávají okolí a část věnovaná parku: stromům, vodám.

Děkujeme všem pomocníkům, kteří se zapojili a pomáhali.

Děkujeme také našim kolegům z UZSVM, kteří tentokrát nemohli být přítomni, a těšíme se, že se povede zahájit nad parkem se zámkem tvůrčí politickou diskusi a otevřít je v blízké době trvale.

Dále děkujeme za finanční podporu akce Městské části Praha 6 a Hlavnímu městu Praze.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Den architektury - tisková zpráva

Unikátní zámek Veleslavín se mimořádně otevře veřejnosti. Je spojován i s Masarykem, teď bojuje o svou budoucnost

Nevyužívaný a uzavřený zámek Veleslavín v Praze 6 se v rámci Dne architektury o víkendu 2. a 3. října 2020 mimořádně otevírá veřejnosti. Díky iniciativě spolku Hradní potok umožní stávající vlastník zámku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – prohlídku tohoto barokního skvostu.

Zámek má bohatou historii spjatou například s T. G. Masarykem, Milenou Jesenskou nebo Ivanem Martinem Jirousem a Oskarem Fischerem.

Spolek Hradní potok usiluje o dlouhodobé otevření celého areálu veřejnosti. Letošní Dny architektury jsou prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. Přístupné bude zámecké nádvoří, k vidění bude výstava o minulosti a současnosti zámku, návštěvníci se seznámí s vizí využití zámeckého areálu, jak jej navrhují členové spolku tvořeného obyvateli přilehlých čtvrtí Vokovice, Veleslavín a Petřiny.

Průvodci provedou veřejnost interiéry zámku, rezervace je nutná přes GoOut. Nádvoří a výstava jsou volně přístupné.

Cenný areál je v současnosti dlouhodobě uzavřen, patří státu a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten na podzim 2018 připravoval prodej celého zámeckého areálu, ale dražbu, kde byla kritériem jen nabídnutá cena, se podařilo zastavit; Ministerstvo kultury odvolalo svůj souhlas s prodejem.

„Budoucnost zámku vnímáme my, obyvatelé přilehlých čtvrtí, velice nejistě. Přáli bychom si, aby zámecký areál začal sloužit veřejnosti. V první fázi třeba jen tak, že bude přístupný zámecký park plný krásných vzrostlých stromů a postupně se budou rekonstruovat budovy. Přejeme si, aby zámek přešel do rukou Městské části Praha 6 nebo hlavního města Prahy a ti mu dali nejlépe kulturní náplň. Podněty pro to, co by si na zámku přáli místní, máme dobře zmapované a rádi o nich budeme diskutovat,“ komentuje situaci Veronika Zapletalová, předsedkyně spolku Hradní potok.

Jak říká, jednou z možností je i to, že budovy zámku Veleslavín budou součástí směny nemovitostí mezi státem a Prahou, ideálně s vizí, že se místo stane se klidovým centrem v dopravně a stavebně značně vytížené oblasti.

Konání dne architektury finančně podpořily MČ Praha 6 a hl. m. Praha.

Kontakty:

Veronika Zapletalová, Hradní potok, z.s, předsedkyně, e-mail: hradnipotok@seznam.cz, mobil: 603 316 631

Lucie Štůlová, Hradní potok, z.s., hlavní organizátorka Dne architektury, e-mail: hradnipotok@seznam.cz

Fotografie zámku, zeleného areálu a okolí jsou k dispozici zde: https://www.zamekveleslavin.cz/fotogalerie

OTEVŘENÝ ZÁMEK VELESLAVÍN - DEN ARCHITEKTURY

V rámci Dne architektury se naskýtá několikahodinová unikátní možnost nahlédnout do interiérů a části areálu uzavřeného barokního zámku Veleslavín, který má potenciál být srdcem a plícemi této části Prahy 6 a jejím veřejným parkem. Barokní stavba je podle některých zdrojů spojována se jménem významného barokního architekta K.I. Dientzenhofera. V první polovině dvacátého století zde fungovalo plicní a nervové sanatorium, které těžilo z výjimečně čistého vzduchu lokality, léčila se zde například i Charlotta Masaryková.

Součástí zpřístupnění bude výstava dokumentující minulost, současnost a naznačující budoucnost zámku a jeho okolí očima místních obyvatel, odborníků a umělců.

Termíny:

pátek 2. 10. – vstup od brány v ulici U zámečku/Adamova (prohlídky 9.00–12.00 pouze pro školy, 13.00–17.00 pro veřejnost)

Páteční prohlídky zahrnují kromě prohlídky interiérů zámku také krátkou komentovanou procházku částí parku.

sobota 3. 10. – vstup hlavní branou zámku, Veleslavínská 1, Praha 6, (prohlídky 9.00–17.00)

V sobotu bude volně přístupné nádvoří zámku a výstava dokumentující minulost i současnost zámku a jeho okolí. Připraven je také drobný doprovodný program (dílna pro děti, oheň...)

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST JSOU MOŽNÉ POUZE S REZERVACÍ PŘES GoOut (www.goout.cz).

Poslední prohlídky zámku po oba dny od 16.00. Rezervace pro školy na emailu: da-hradnipotok@seznam.cz

Prosíme, sledujte aktuální informace ministerstva zdravotnictví a respektujte při návštěvě zámku platná nařízení. Děkujeme.

Změna programu vyhrazena.

Otevření zámku organizuje spolek Hradní potok, z.s. ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Akci finančně podpořily MČ Praha 6 a hlavní město Praha.

Výzva primátorovi hl. m. Prahy

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal dne 6. 12. 2019 primátorovi hl. m. Prahy dopis, ve kterém ho žádáme, aby se zasadil o konkrétní kroky k současnému využití zámku a zabránil případné ztrátě areálu pro veřejné využití.

Znění dopisu (ke stažení zde):

dop-Hrib-191206.pdf

Výzva k dalším krokům pro veřejné využití zámku

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal výzvu MČ Praha 6 k realizaci dalších kroků k využití zámku veřejností

Oceňujeme, že se MČ P6 zasadila o přerušení aktivit státu, které by vedly k prodeji historického objektu a parku do soukromých rukou a vyšla tak vstříc nesčetným žádostem místních obyvatel a našeho spolku. S uspokojením jsme také uvítali prohlášení MČ P6 z února tohoto roku, které vyzývá vlastníka ke krokům, které by vedly k účelnému využití státního majetku pro vzdělávací a kulturní potřeby, které jsou v této oblasti tak potřebné. S obavou však sledujeme, že se od té doby nedaří navázat dalšími konkrétními kroky a zámek dále chátrá.

Usilujeme o realizaci dalších kroků, které povedou k využití zámku veřejností.

1) Vyzýváme Ministerstvo kultury, MČ P6 a MHMP,

aby jednali a urychlili proces směřující k veřejnému využití areálu. Rádi vyšleme zástupce na jednání o budoucím vlastnictví a využití zámku, doufáme, že když si společně sedneme ke kulatému stolu, nalezneme vhodný postup.

2) Přejeme si alespoň částečné zpřístupnění parku a zámku již v roce 2020

V roce 2020 plánujeme krátkodobě (např. víkend) otevřít zámek pro sousedské a kulturní aktivity. Plán na tuto aktivitu, která by proběhla koncem jara/začátkem léta, právě připravujeme.

3) Žádáme Prahu 6, aby prosadila vypracování územní studie, jejíž součástí, mimo řešení přilehlého městského dopravního uzlu Nádraží Veleslavín, bude logicky i jeho širší okolí včetně zámku a parku Veleslavín, které by měly být klidným a zeleným centrem oblasti.

Jsme připraveni o jednotlivých bodech jednat a být MČ P6 nápomocni v aktivitách, které povedou k využití Veleslavínského zámku a jeho parku jako srdce a plíce oblasti s celoměstským významem.

(26/11/2019)