Zámek Veleslavín

AKTUALITY

Aktuality naleznete i na Facebooku Zachraňme Zámek Veleslavín

Facebook

Den architektury na Zámku Veleslavín

Ve dnech 1. a 2. 10. 2022 proběhl v areálu zámku již čtvrtý ročník Dne architektury.

Vstupenky byly opět pro velký zájem přístupné pouze přes Go Out a byly obratem zarezervované. Návštěvníky po skupinkách čekala procházka parkem, tři za sebou jdoucí přednášky k parku, barokní architektuře zámku, k archeologii Veleslavína a jeho současnosti. Po prohlídce barokní budovy bylo možné navštívit výstavu v přízemí zámku. V zámecké galerii byly letos díla současných umělců, kteří na naši výzvu zpracovávali zámek Veleslavín a jeho okolí, genium loci. Součástí rozsáhlé výstavy byla např. i originální veleslavínská keramika z 5. století z nejstaršího slovanského osídlení, práce vysokých škol ČVUT zpracovávajících s námi krajinářsky zámecký park a jeho okolí a práce krajinomalířského plenéru výtvarné třídy ZŠ Petřiny–sever. V exteriéru zámku byla na jeden den vystavena na venkovních panelech výstava Paměť krajiny – Zámek Veleslavín. Letos návštěvníci měli možnost reagovat svými podpisy na naši anketu o potřebě rozvoje kultury v místě.

Zámek je v současnosti stále ve vzlastnictví státu v zastoupení ÚZSVM, převod na město dosud neproběhl, avšak město má zámek v zápůjčce. Budeme nadále doufat, že se podaří jeho převod a otevření pro veřejnost.

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.

Zámek Veleslavín během Zažít město jinak ve Vokovicích

V sobotu 18.9. probíhala po celé Praze jednodenní akce Zažít město jinak. Lidé se sešli již tradičně v ulicích bez aut a v různých lokalitách užívali veřejný prostor. My jsme se již čtvrtým rokem účastnili akce probíhající ve Vokovicích na náměstíčku "V středu" výstavou z Kulaťáku Paměť krajiny - Zámek Veleslavín. Na krásné výstavní ploše plotu se podtupně během posledních let rozvíjí rozsáhlý soubor fotografií zaznamenávající vývoj okolí, jehož středem je v současnosti místo náměstí křižovatka Veleslavín. Jak vypadala a jak bude vypadat kulturní paměť krajiny Veleslavína a Vokovic?

Nová naděje pro zámek Veleslavín: cílem je upravený park a smysluplné využití budov

V rámci tradičního Dne architektury mají lidé možnost si v sobotu a neděli 1. a 2. října 2022 prohlédnout i zámek Veleslavín v Praze 6.

Otevřeno bude od 10:00 do 17:00 po oba dny, lístky je nutné si předem zajistit prostřednictvím platformy GoOut.

Návštěvníci si budou moct užít komentovanou prohlídku tohoto barokního skvostu i přilehlého parku. Dny architektury jsou v posledních letech prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit.

Díky zájmu veřejnosti, aktivitě místních obyvatel i zájmu médií se ale situace kolem chátrajícího areálu začíná měnit. Cílem je dosáhnout nejprve dočasného a posléze trvalého otevření parku, jeho citlivá revitalizace, oprava budov a jejich využití pro sociálně-vzdělávací a kulturní náplň.

Areál má získat prostřednictvím směny s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Hlavní město Praha. Nyní má magistrát zámek Veleslavín v zápůjčce.

Cílem spolku Hradní potok, který se v záchraně zámku dlouhodobě angažuje, je vytvořit z jedné části komunitní a kulturní prostor zaměřený na vizuální umění, ateliéry, výstavy, přednášky a práci s městskou krajinou.

Ukázkou toho, jak špatně může situace dopadnout, je zástavba v přilehlé staré teplárně Veleslavín, jež zdevastovala bohaté rozvodí, prameniště i zahradnictví zmiňované již od středověku v souvislosti s nedalekým Břevnovským klášterem.

BRÁNY ZÁMKU SE OTEVÍRAJÍ NA DEN ARCHITEKTURY

v sobotu 1. 10. a neděli 2. 10. 2022 od 10:00 do 16:00


VSTUP NUTNÝ REZERVOVAT PŘES GOOUT:

Rezervace – sobota 1. 10. 2022

Rezervace – neděle 2. 10. 2022

Vstup je spodní bránou od trati (ne hlavní bránou) .

Možnost projít park pouze s průvodcem a přednáškou.

V parku můžete vidět i vítězný Strom roku 2021 Prahy 6 a na zámku výstavu Paměť krajiny – Zámek Veleslavín.

Akci podpořila Městská část Praha 6 a vzniká ve spolupráci s ÚZSVM a Magistrátem HMP.

Jaký byl rok 2021


Na začátku Nového roku 2022 a poohlédneme se za rokem loňským 2021. Jaký byl? Jaké děje kolem uzavřeného zámku probíhaly?


 • Už potřetí se nám podařilo uspořádat Den Architektury s 36. předníškami pro 400 návštěvníků. Pro každého diváka byly připraveny tři půlhodinové přednášky k barokní budově, zámeckému parku a jeho souvislosti s okolní krajinou. Pro velký zájem bylo GoOut okamžitě zarezervované, ale díky němu jsme nemuseli řešit mnoho set návštěvníků, kteří se do parku nevešli, jako během prvního ročníku.

 • Součástí Dne architektury byla již potřetí jednodenní výstava k zámku Veleslavín a okolí instalovaná v jeho levém křídle. Výstava obsahuje již 150 zvětšenin historických fotografií krajiny, většinou od pamětníků, práce výtvarných umělců lokalitu zpracovávajících, významné osobnosti zámku, data ke krajině, parku a vodám. Zapojilo se opět např. Muzeum TGM a množství odborníků. V letošním roce byly na výstavě poprvé zastoupeny práce studentů vysokých škol ČVUT a ČZU. Výstava stále průběžně vzniká.

 • Již třetím rokem proběhla také exteriérová výstava k zámku a okolí na vokovickém Zažít město jinak. Letos poprvé se odehrály i drobné akce v nově se zapojivších lokalitách Na Dlouhém lánu a na Petřinách. Současně i okolo zámku proběhla cyklo projížďka po sochařské instalaci Houby Festival m³ / Umění v prostoru/ Terapie města.

 • Máme již celkem 700 vyplněných dotazníků včetně dětských a jejich vyhodnocení se stoprocentní podporou otevření zámku pro veřejnost. Respondenti včetně dětí si vesměs příli areál jako otevřený veřejný prostor, klidové kulturní, sociální, volnočasové a vzdělávací prostředí, které nenavýší již tak přetíženou okolní dopravu související s dopravním uzlem.

 • Iniciovali jsme a podpořili vznik inventarizace krajinných vegetačních prvků v parku zámku Veleslavín. Podpořil ji také pan senátor Růžička a MČ P6, ÚZSVM ji umožnilo realizovat. Zjistili jsme, že park z původních 270 obsahuje stále 220 dřevin a jejich skupin. Jeho význam je mimo množství starých dubů v jeho komplexnosti a rozloze. Drží se díky vlhkému podloží, ale potřebuje ošetřit a omladit novou výsadbou. Inventarizace je veřejně přístupná zde na stránkách.

 • Vyhráli jsme soutěž o nejoblíbenější strom roku Prahy 6 za rok 2021. Vítězný dub letní není možné vidět, přesto jako symbol uzavřeného parku zvítězil. Pomůže jeho oblíbenost k otevření parku?

 • Oslovili jsme vysoké školy na zpracování studií a otevření dialogu nad areálem zámku a oblasti Veleslavína. Zapojilo se systematicky po našich úvodních přednáškách osm ateliérů ČVUT a ČZU – Zahradní a krajinářské tvorby, památkového dědictví a urbanismu. Práci jsme se studenty a pedagogy částečně konzultovali, a to jak z pohledu znalosti lokality, tak z pohledu profesního. V současnosti vznikají další 4 školní inventarizace DKP. Část prací jsme vystavili na zámku na letošním Dni architektury. Zapojily se i jiné školy, již dříve VŠUP architektura a dopravní fakulta. Plánujeme mezioborovou spolupráci rozvinout.

 • V bezprostředním okolí zámku proběhl letošní letní až podzimní Festival m3 /Terapie města – Umělecké dílo ve veřejném prostoru. Letos se vztahoval k Praze 6 a 7 a kurátoři byli J. a L. Hlaváčkovi. Dílo Houby jako akupunkturní body skrytého kulturního podhoubí na místech paměti krajiny v oblasti celého Veleslavína, s vernisáží za zdí parku a akce Jezírko se symbolickou očistou okolí poničeného historizujícího jezírka a přednáškou o památkové ochraně paměti místa paní doc. Hauserové (ČVUT), celé dílo autorky Veroniky Zapletalové. Festival pořádá Galerie Hlavního města Prahy a Studio Suška. Během roku proběhlo několik prohlídek s kurátory a umělci, některé byly cyklistické, propojené s ostatními uměleckými díly.

 • V okolí zámku vznikl muralart na Bořislavce. Otevřenou soutěž pořádá GHMP / Program Umění pro město. Spolek se ve stejné soutěži účastnil i návrhy na výtvarné řešení podchodů v blízké Sedleci.

 • Workshop se samostatnou přednáškou k zámku proběhl v rámci Art day se studenty Gymnázia Jana Keplera. Studenti měli za téma se s lokalitou a jejími specifiky seznámit a pokusit se uměleckým vstupem prostředí oživit.

 • Snažíme se zapojit do zájmu o kvalitní veřejný prostor a městskou krajinu i základní školy. Jak přednáškami, tak jejich následnou tvorbou a vlastními úvahami a sny o prostoru.

 • Máme roztočeny rozhovory s pamětníky, zaměřené více na krajinu a vzpomínky související s místem, částečně ve spolupráci s Pamětí národa.

 • Již podruhé jsme se spolu s Kurtem Gebauerem poslali návrh do soutěže Nápad pro 6, s návrhem zalesnění křižovatky Veleslavín jako důstojného vstupu do metropole.

 • Vydali jsem několik pohlednic z archivu Hl.m. Prahy a archivu rodiny Kosáků.

 • Účastnili jsme se kulatého stolu, který proběhl v listopadu v Sále architektů na Staroměstské radnici, u kterého se řešila budoucnost zámku Veleslavín v souvislosti s možností vzniku paliativního centra společně s kulturním a komunitním a otevřením parku pro veřejnost. Věříme, že v po novém roce dojde ke směně majetků státních (zámku), za magistrátní (Faustův dům) ke všeobecné spokojenosti a budou podniknuty další kroky k otevření areálu a kultivaci okolí.

 • Téma uzavřeného veřejného zámku se začalo výrazně objevovat v médiích.

PF 2022


Vše nejlepší vám do Nového roku 2022 přejeme za Zámek Veleslavín.


Strom roku Prahy 6, krásně sněhem vyšperkovaný, máme jen na fotografii, která vznikla během letošní Inventarizace dřevitých krajinných prvků v parku zámku. Přejeme vám i nám, abychom si nejoblíbenější strom i nádhernou atmosféru parku mohli užívat i v reálu.

Hledáme fotografie Veleslavína


Pozdrav ze zasněženého Veleslavína. Ponořte se i vy do krabic s fotografiemi a do alb vašich maminek a babiček a pokuste se společně najít zapomenuté vzpomínky a fotografické nebo malované poklady vztahující se k Veleslavínu, k zámku a jeho okolí. Pomozte nám zaznamenat paměť měnícího se místa. Zeptejte se, co na fotografii je, kdy vznikla a jaké se k ní vztahují vzpomínky, pocity, vůně? Ofotíme, naskenujeme. Asi zatím bez těch vůní. Těšíme se, že se podaří výstava již více jak 150 fotografií vystavit déle, než na jediný Den architektury. Dejte nám vědět.


Další fotografie jsou v záložce Fotogalerie.


Uvedená fotografie zde je z let 1950-55 a je z archivu Patrika Schlogela.

BRÁNY ZÁMKU SE ZNOVU OTEVÍRAJÍ NA JEDEN DEN ARCHITEKTURY

v sobotu 2. 10. 2021 od 9:00 do 17:00


VSTUPENKY NUTNÉ REZERVOVAT PŘES GOOUT – VYPRODÁNO!

Vstup je spodní (ne hlavní) bránou od trati.

Možnost projít park pouze s průvodcem a přednáškou.

V parku můžete vidět i vítězný Strom roku 2021 Prahy 6 a zbytky romantizujícího jezírka (v místě původní rozsáhlé vodní nádrže), které se stalo součástí Festivalu m3 - Umění pro město/ Terapie města.

Podle situace možnost dětské dílny a naučné stezky odvahy kolem areálu zámku.

V bezprostředním i vzdálenějším okolí je tento víkend poslední možnost zhlédnout intervenci související se zámkem v rámci Festivalu m3 - Houby a jezírko od Veroniky Zapletalové.

Výstava v části interiéru barokního zámku obsahující:

- 150 zvětšenin historických fotografií zmizelé a měnící se okolní krajiny

- medailony osobností se zámkem související: Oskar Fischer, Leo Kosák, Charlotta Masaryková, uměleckou rodinu Dostálů a další

- výrazné české umělce, kteří zámek a jeho okolí zpracovávají ve své tvorbě: Ivana Lomová, Lucie Lomová, Kurt Gebauer, Martin Zet, Zdeněk Ruffer, Viktorie Kučerová, Veronika Zapletalová. Součástí výstavy budou i historické malby a fotografie, například Josefa Sudka.

- Zcela nová je výstava prací studentů vysokých škol ČVUT a ČZU, kteří zámecký areál a jeho okolí v minulém semestru na výzvu spolku Hradní potok zpracovávali. Zapojila se část studentů z osmi ateliérů: zahradní a krajinářské tvorby, urbanismu a památkového dědictví.

Máte-li i vy fotografie nebo malby již neexistující krajiny okolí, uvítáme je, naskenujeme a zařadíme do sbírky mapující původní důstojnost okolí.

Akci podpořila Městská část Praha 6 a vzniká ve spolupráci s ÚZSVM.

tisková zpráva

JEDINEČNÝ ZÁMEK VELESLAVÍN SE OTVÍRÁ, ALE JEN NA JEDEN DEN. CO S NÍM BUDE DÁL?

Nevyužívaný a dlouhodobě uzavřený zámek Veleslavín v Praze 6 se v rámci Dne architektury v sobotu 2. října 2021 mimořádně otevírá veřejnosti. Díky iniciativě spolku Hradní potok umožní stávající vlastník zámku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – prohlídku tohoto barokního skvostu i přilehlého parku. K vidění proto bude i vítězný strom ankety Strom roku Prahy 6, který je jinak pro veřejnost nepřístupný. Některé stromy v parku jsou více než 150 let staré.

Zámek Veleslavín má bohatou historii spjatou prvorepublikovými lékaři Oskarem Fischerem či Leo Kosákem a například i s T. G. Masarykem, Charlottou Garrique-Masaryk, Milenou Jesenskou nebo později Ivanem Martinem Jirousem.

Spolek Hradní potok usiluje o dlouhodobé otevření celého areálu veřejnosti. Letošní Den architektury je prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. Přístupné bude zámecké nádvoří, park a zámek. K vidění bude výstava o minulosti a současnosti zámku doplněna fotografiemi ze soukromých sbírek. Návštěvníci se mohou seznámit s vizí studentů architektury, urbanismu a zahradní krajinářské tvorby ČVUT a ČZU, jak by mohl vypadat areál a jeho přilehlé okolí.

Průvodci provedou veřejnost interiéry zámku a parkem, rezervace je nutná přes GoOut.

Cenný areál je dlouhodobě uzavřen, patří státu a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten na podzim 2018 připravoval prodej celého zámeckého areálu, ale dražbu, kde byla kritériem jen nabídnutá cena, se podařilo zastavit; Ministerstvo kultury odvolalo svůj souhlas s prodejem.

„Budoucnost zámku vnímáme my, obyvatelé přilehlých čtvrtí, velice nejistě. Přáli bychom si, aby zámecký areál začal sloužit veřejnosti. Přejeme si, aby zámek přešel do rukou Městské části Praha 6 nebo hlavního města Prahy a ti mu dali nejlépe kulturní náplň. Podněty pro to, co by si na zámku přáli místní, máme dobře zmapované a rádi o nich budeme diskutovat," komentuje situaci Veronika Zapletalová, předsedkyně spolku Hradní potok.

Jak říká, jednou z možností je i to, že budovy zámku Veleslavín budou součástí směny nemovitostí mezi státem a Prahou, ideálně s vizí, že se poté místo stane klidovým centrem v dopravně a stavebně značně vytížené oblasti.

Inventarizace stromů a keřů

Je nám potěšením sdělit, že se povedlo dokončit inventarizaci stromů a křovin v parku Zámku Veleslavín, tedy zhodnocení jeho současného stavu.

Současná inventarizace byla vytvořena na základě inventarizace z roku 1981, kdy v parku bylo zaznamenáno 277 dřevinných vegetačních prvků. Po 40 letech jich evidujeme 219.

Význam parku tkví v jeho letitých stromech, vlhkém podloží, které je i zdrojem Dejvického potoka a především v tom, že jako unikátní zelený krajinný prvek a veřejný prostor vyvažuje okolní dopravní a stavební zatížení.

Publikace ke stažení ZDE (46 MB).

Projekt zrealizovali dobrovolníci z Veleslavína a Vokovic. Odbornou část vypracovali Ing. Kristýna Greinerová a Ing. Martin Černý, DiS. Projekt finančně podpořili Městská část Praha 6 a pan senátor Jiří Růžička. Za vstřícnost děkujeme tiskárně Signpek.

Inventarizace stromů v parku

Po odsouhlasení komisí životního prostředí podpořila i Rada MČ Praha 6 dokončení projektu inventarizace stromů v parku zámku Veleslavín. Jde o krok směrem k zachování a revitalizaci parku. Nákladnější dendrologická studie bude vznikat pravděpodobně až po určení budoucího majitele areálu.

Park a jeho život by akutně potřeboval péči, pozornost a novou výsadbu stromů. Veřejnost, tedy lidé by akutně potřebovali živý otevřený krásný starý park a živé otevřené krásné staré budovy ve smysluplném propojení a v kontextu s dořešeným okolím.


Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.

Den architektury 2020

V pátek 2. 10. a sobotu 3. 10. 2020 proběhl druhý Den architektury.

Byl krásnou skicou, jak by zámek a alespoň jeho nádvoří mohlo vypadat: výstava v zámku, komentované prohlídky barokní budovy, přednášky o krajině, cvrkot postávajících hloučků lidí, stromů a mohl by i vody. Na mapce vše v jednom obraze zachytila Lucie Lomová, které moc děkujeme.

Výstava obsahovala čtyři části: soubor historických fotografií, výrazné osobnosti zámku, výtvarní umělci, kteří zpracovávají okolí a část věnovaná parku: stromům, vodám.

Děkujeme všem pomocníkům, kteří se zapojili a pomáhali.

Děkujeme také našim kolegům z UZSVM, kteří tentokrát nemohli být přítomni, a těšíme se, že se povede zahájit nad parkem se zámkem tvůrčí politickou diskusi a otevřít je v blízké době trvale.

Dále děkujeme za finanční podporu akce Městské části Praha 6 a Hlavnímu městu Praze.

Den architektury - tisková zpráva

Unikátní zámek Veleslavín se mimořádně otevře veřejnosti. Je spojován i s Masarykem, teď bojuje o svou budoucnost

Nevyužívaný a uzavřený zámek Veleslavín v Praze 6 se v rámci Dne architektury o víkendu 2. a 3. října 2020 mimořádně otevírá veřejnosti. Díky iniciativě spolku Hradní potok umožní stávající vlastník zámku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – prohlídku tohoto barokního skvostu.

Zámek má bohatou historii spjatou například s T. G. Masarykem, Milenou Jesenskou nebo Ivanem Martinem Jirousem a Oskarem Fischerem.

Spolek Hradní potok usiluje o dlouhodobé otevření celého areálu veřejnosti. Letošní Dny architektury jsou prakticky jedinou příležitostí, kdy lze park i zámek navštívit. Přístupné bude zámecké nádvoří, k vidění bude výstava o minulosti a současnosti zámku, návštěvníci se seznámí s vizí využití zámeckého areálu, jak jej navrhují členové spolku tvořeného obyvateli přilehlých čtvrtí Vokovice, Veleslavín a Petřiny.

Průvodci provedou veřejnost interiéry zámku, rezervace je nutná přes GoOut. Nádvoří a výstava jsou volně přístupné.

Cenný areál je v současnosti dlouhodobě uzavřen, patří státu a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten na podzim 2018 připravoval prodej celého zámeckého areálu, ale dražbu, kde byla kritériem jen nabídnutá cena, se podařilo zastavit; Ministerstvo kultury odvolalo svůj souhlas s prodejem.

„Budoucnost zámku vnímáme my, obyvatelé přilehlých čtvrtí, velice nejistě. Přáli bychom si, aby zámecký areál začal sloužit veřejnosti. V první fázi třeba jen tak, že bude přístupný zámecký park plný krásných vzrostlých stromů a postupně se budou rekonstruovat budovy. Přejeme si, aby zámek přešel do rukou Městské části Praha 6 nebo hlavního města Prahy a ti mu dali nejlépe kulturní náplň. Podněty pro to, co by si na zámku přáli místní, máme dobře zmapované a rádi o nich budeme diskutovat,“ komentuje situaci Veronika Zapletalová, předsedkyně spolku Hradní potok.

Jak říká, jednou z možností je i to, že budovy zámku Veleslavín budou součástí směny nemovitostí mezi státem a Prahou, ideálně s vizí, že se místo stane se klidovým centrem v dopravně a stavebně značně vytížené oblasti.

Konání dne architektury finančně podpořily MČ Praha 6 a hl. m. Praha.

Kontakty:

Veronika Zapletalová, Hradní potok, z.s, předsedkyně, e-mail: hradnipotok@seznam.cz, mobil: 603 316 631

Lucie Štůlová, Hradní potok, z.s., hlavní organizátorka Dne architektury, e-mail: hradnipotok@seznam.cz

Fotografie zámku, zeleného areálu a okolí jsou k dispozici zde: https://www.zamekveleslavin.cz/fotogalerie

OTEVŘENÝ ZÁMEK VELESLAVÍN - DEN ARCHITEKTURY

V rámci Dne architektury se naskýtá několikahodinová unikátní možnost nahlédnout do interiérů a části areálu uzavřeného barokního zámku Veleslavín, který má potenciál být srdcem a plícemi této části Prahy 6 a jejím veřejným parkem. Barokní stavba je podle některých zdrojů spojována se jménem významného barokního architekta K.I. Dientzenhofera. V první polovině dvacátého století zde fungovalo plicní a nervové sanatorium, které těžilo z výjimečně čistého vzduchu lokality, léčila se zde například i Charlotta Masaryková.

Součástí zpřístupnění bude výstava dokumentující minulost, současnost a naznačující budoucnost zámku a jeho okolí očima místních obyvatel, odborníků a umělců.

Termíny:

pátek 2. 10. – vstup od brány v ulici U zámečku/Adamova (prohlídky 9.00–12.00 pouze pro školy, 13.00–17.00 pro veřejnost)

Páteční prohlídky zahrnují kromě prohlídky interiérů zámku také krátkou komentovanou procházku částí parku.

sobota 3. 10. – vstup hlavní branou zámku, Veleslavínská 1, Praha 6, (prohlídky 9.00–17.00)

V sobotu bude volně přístupné nádvoří zámku a výstava dokumentující minulost i současnost zámku a jeho okolí. Připraven je také drobný doprovodný program (dílna pro děti, oheň...)

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST JSOU MOŽNÉ POUZE S REZERVACÍ PŘES GoOut (www.goout.cz).

Poslední prohlídky zámku po oba dny od 16.00. Rezervace pro školy na emailu: da-hradnipotok@seznam.cz

Prosíme, sledujte aktuální informace ministerstva zdravotnictví a respektujte při návštěvě zámku platná nařízení. Děkujeme.

Změna programu vyhrazena.

Otevření zámku organizuje spolek Hradní potok, z.s. ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Akci finančně podpořily MČ Praha 6 a hlavní město Praha.

Výzva primátorovi hl. m. Prahy

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal dne 6. 12. 2019 primátorovi hl. m. Prahy dopis, ve kterém ho žádáme, aby se zasadil o konkrétní kroky k současnému využití zámku a zabránil případné ztrátě areálu pro veřejné využití.

Znění dopisu (ke stažení zde):

dop-Hrib-191206.pdf

Výzva k dalším krokům pro veřejné využití zámku

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal výzvu MČ Praha 6 k realizaci dalších kroků k využití zámku veřejností

Oceňujeme, že se MČ P6 zasadila o přerušení aktivit státu, které by vedly k prodeji historického objektu a parku do soukromých rukou a vyšla tak vstříc nesčetným žádostem místních obyvatel a našeho spolku. S uspokojením jsme také uvítali prohlášení MČ P6 z února tohoto roku, které vyzývá vlastníka ke krokům, které by vedly k účelnému využití státního majetku pro vzdělávací a kulturní potřeby, které jsou v této oblasti tak potřebné. S obavou však sledujeme, že se od té doby nedaří navázat dalšími konkrétními kroky a zámek dále chátrá.

Usilujeme o realizaci dalších kroků, které povedou k využití zámku veřejností.

1) Vyzýváme Ministerstvo kultury, MČ P6 a MHMP,

aby jednali a urychlili proces směřující k veřejnému využití areálu. Rádi vyšleme zástupce na jednání o budoucím vlastnictví a využití zámku, doufáme, že když si společně sedneme ke kulatému stolu, nalezneme vhodný postup.

2) Přejeme si alespoň částečné zpřístupnění parku a zámku již v roce 2020

V roce 2020 plánujeme krátkodobě (např. víkend) otevřít zámek pro sousedské a kulturní aktivity. Plán na tuto aktivitu, která by proběhla koncem jara/začátkem léta, právě připravujeme.

3) Žádáme Prahu 6, aby prosadila vypracování územní studie, jejíž součástí, mimo řešení přilehlého městského dopravního uzlu Nádraží Veleslavín, bude logicky i jeho širší okolí včetně zámku a parku Veleslavín, které by měly být klidným a zeleným centrem oblasti.

Jsme připraveni o jednotlivých bodech jednat a být MČ P6 nápomocni v aktivitách, které povedou k využití Veleslavínského zámku a jeho parku jako srdce a plíce oblasti s celoměstským významem.

(26/11/2019)