Zámek Veleslavín

AKTUALITY

Výzva primátorovi hl. m. Prahy

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal dne 6. 12. 2019 primátorovi hl. m. Prahy dopis, ve kterém ho žádáme, aby se zasadil o konkrétní kroky k současnému využití zámku a zabránil případné ztrátě areálu pro veřejné využití.

Znění dopisu (ke stažení zde):

dop-Hrib-191206.pdf

Výzva k dalším krokům pro veřejné využití zámku

Spolek Hradní potok, z.s. zaslal výzvu MČ Praha 6 k realizaci dalších kroků k využití zámku veřejností

Oceňujeme, že se MČ P6 zasadila o přerušení aktivit státu, které by vedly k prodeji historického objektu a parku do soukromých rukou a vyšla tak vstříc nesčetným žádostem místních obyvatel a našeho spolku. S uspokojením jsme také uvítali prohlášení MČ P6 z února tohoto roku, které vyzývá vlastníka ke krokům, které by vedly k účelnému využití státního majetku pro vzdělávací a kulturní potřeby, které jsou v této oblasti tak potřebné. S obavou však sledujeme, že se od té doby nedaří navázat dalšími konkrétními kroky a zámek dále chátrá.

Usilujeme o realizaci dalších kroků, které povedou k využití zámku veřejností.

1) Vyzýváme Ministerstvo kultury, MČ P6 a MHMP,

aby jednali a urychlili proces směřující k veřejnému využití areálu. Rádi vyšleme zástupce na jednání o budoucím vlastnictví a využití zámku, doufáme, že když si společně sedneme ke kulatému stolu, nalezneme vhodný postup.

2) Přejeme si alespoň částečné zpřístupnění parku a zámku již v roce 2020

V roce 2020 plánujeme krátkodobě (např. víkend) otevřít zámek pro sousedské a kulturní aktivity. Plán na tuto aktivitu, která by proběhla koncem jara/začátkem léta, právě připravujeme.

3) Žádáme Prahu 6, aby prosadila vypracování územní studie, jejíž součástí, mimo řešení přilehlého městského dopravního uzlu Nádraží Veleslavín, bude logicky i jeho širší okolí včetně zámku a parku Veleslavín, které by měly být klidným a zeleným centrem oblasti.

Jsme připraveni o jednotlivých bodech jednat a být MČ P6 nápomocni v aktivitách, které povedou k využití Veleslavínského zámku a jeho parku jako srdce a plíce oblasti s celoměstským významem.

(26/11/2019)

Vyhodnocení ankety ke Dni architektury

V rámci jednodenního otevření Zámku Veleslavín 2. října 2019 uspořádal spolek Hradní potok mezi návštěvníky krátkou anketu. Do zámku ten den vstoupilo nejméně 600 osob. Vyplněné dotazníky jsme získali i přes komplikující nepřízeň počasí od 223 z nich. Všichni se v dotazníku vyslovili, že si přejí budoucí využití zámku pro veřejnost. V anketě jsme požádali návštěvníky, aby nám sdělili svou představu o budoucím využití zámku. Své nápady s námi sdílelo 51 lidí. Většina z nich nabídla několik možností využití.

Četnost slov ve spontánních nápadech návštěvníků, Wordcloud, N=51

Návrhy jsme seskupili do tematických okruhů a spočítali jejich četnost. Z analýzy vystupují jako nejvíce žádoucí kultura (podle podrobných zmínek spíše klidová, např. galerie, výstavy), častým přáním byla klidová zóna a zeleň, vzdělávací prostor pro děti i dospělé.

Graf navrhovaných způsobů využití zámku, četnost zmínek

Citáty z ankety – dvě ukázky

„Komunitní centrum - určitě s kavárnou (cukrárnou), herna pro děti, kroužky, cvičení + venkovní hřiště, sezení kavárny, venku s výhledem na hřiště, otevřít park“

„Budov je více! Kulturní dům (pro všechny věkové kategorie), středisko volného času pro mládež do 15 let)=DDM, herna stolního tenisu“


Ohlasy na FB profilu Zachraňte Zámek Veleslavín a e-mailová zpětná vazba

Počet lidí, které další osud zámku zajímá je opravdu vysoký a je to další důkaz, že občanům osud zámku leží na srdci. Facebooková událost prohlídky Veleslavínského zámku si díky sdílení a reakcím užila zásah 23,7 tisíce uživatelů a 907 uživatelů o prohlídku deklarovalo zájem. Další reakce, které se svým obsahem shodují s výsledky ankety jsou na Facebookovém profilu @zamekveleslavin

Na e-mailovou adresu hradnipotok@seznam.cz přišlo také mnoho ohlasů a nabídek. Lidé často volají po opakovaném otevření zámku, nebo navrhují další možnosti jak areál využít. Vybrali jsme proto jedno přání na znovuotevření a jeden z nejpoetičtějších ohlasů.

Dobrý den,

ano, zaznamenala jsem, zájem byl obrovský, ale alespoň jsem viděla park a fotky na nádvoří. Budu velmi nadšená, když akci zopakujete, ale s lepší organizací, prosím. I tak mě to velmi potěšilo, že je zájem zachovat tento krásný objekt a park pro veřejnost.

Zastavěná plocha v okolí zámečku mě šokuje! Stále se roztahující developeři, o autu Přerost Švorc ani nemluvě...

Díky za tuto akci a držím palce, ať se dobrý záměr podaří, i když to bude běh na dlouhou trať.

Přeji pěkný den a budu se těšit.

---

V té souvislosti bych viděl a dovolil si apelovat na citlivost zejména v přístupu k obnově a zpřístupnění zámeckého parku. Souhlasím a velmi podporuji tuto myšlenku, zvláště pro její nenáročnost a nezávislost na jakémkoliv osudu budov. A klidně i dočasnost. Co na parku obdivuji já i mé děti je právě jeho zpustlost, tajemnost a nedosažitelnost. Jednoduše řečeno atmosféra známé Zahrady Jiřího Trnky. Byl bych moc rád, aby známou a slavnou zůstala i nadále a aby se jí bylo možno někde i reálně dotknout, proniknout do ní a zažít ji. Aby se klidně stávala ještě známější a veleslavnější. Co takhle "zasvětit" právě jí zahradu zámeckou veleslavínskou? Je rozlehlá dost na to, aby se do ní vešlo všechno. Jak zahrada francouzská v bezprostředním okolí zámku, udržovaná a pěstěná klidně až do krajnosti, tak i park stále angličtější a angličtějští, čím blíže k ostatním pavilonům. Bylo by to přece i pragmatické a logické, že nelze obnovovat vše najednou a také udržovat. Tak ať se z těch zákoutí nejzanedbanějších stane - alespoň prozatím - záměr. Umělecké prostředí v intencích Trnkovy Zahrady a jí podobných, tuším že postupem času nezůstává v literatuře ani filmu osamocena. (Určitě alespoň náš Pavel Čech) Její muzeum pod širým nebem. Nebát se literárních reminiscencí (knihovnu jsem zahlédl i jako součást Vašeho projektu - záměru), a Trnkovy ikonické postavy zde zhmotnit. A divadelně oživovat.


Nejčastější dotazy návštěvníků

Lidé se ptali na přístupnost parku a velmi často žádali alespoň vstup do parku. Zaznamenali jsme také hodně dotazů na současného vlastníka a další osud zámku. Lidé nerozumí, že je zde technický problém s převodem nemovitosti majetku státu na místní samosprávu. Pro občany je to stále majetek ve vlastnictví státu a nechápou, proč by majetek nemohl být prostě převeden na MHMP či MČP6. Padaly také časté dotazy na přesné místo pobytu Charlotty Masarykové a další historické skutečnosti spojené se zámkem.


Školní projekt

Žáci ze ZŠ Červený vrch a ZŠ Petřiny - sever po prohlídce zámku v rámci výuky zpracovávali své návrhy další budoucnosti. Třeťáci z Petřin se zaměřili na to, co by v zámeckém areálu přivítali. Získali jsme tak mnoho nádherných a inspirativních podkladů.

O prohlídku zámku byl obrovský zájem

Ve středu 2. 10. 2019 v osm se u Veleslavínského zámku vytvořila fronta a lidé se k bráně scházeli celý den, i v dešti. Komentovanou prohlídku si s průvodci prožilo 600 lidí, další jsme mohli provést alespoň po nádvoří a ukázat jim výstavu. Navyšovali jsme kapacitu jak jen to šlo, samozřejmě v rámci pravidel daných vlastníkem objektu, který nám prohlídku umožnil. Zájem byl ale mnohem větší a na všechny se nedostalo.

Podařilo se nám ale něco velmi důležitého. Dokázali jsme společně, že o zámek je zájem, lidé jej vnímají jako důležitý prostor, který nejen probouzí vzpomínky na minulost, ale především nabízí zde tolik potřebný veřejný prostor. O to nám šlo především. Zámek a jeho park je pro nás, v severní části Prahy 6, důležitý. Děkujeme vám za zájem, bylo to pro nás velké povzbuzení.

Fotoreportáž zde.

(6/10/2019)

Zauzlovaný uzel Veleslavín a Strnadovo zahradnictví — džungle uprostřed města

Spolek Hradní potok, z.s. si vás dovoluje pozvat na další akce v rámci Dne architektury.

Sobota 5. 10. 2019 od 16:00 hod. — Zauzlovaný uzel Veleslavín

Oblast kolem nádraží Veleslavín je dnes jedním z nejrušnějších dopravních uzlů Prahy. Historicky tu ovšem bylo náměstí, přes které vedla cesta, psychologicky ho ale rozdělila až tramvaj a Evropská třída. Za posledních 60 let na něj zbyly snad všechny chyby okolní zástavby. Jaké to jsou a jak se z nich dostane? Diskuse a pěší expedice přes Veleslavín s odborníkem na dopravu Pavlem Charvátem a dalšími hosty.

Sraz: u vlakové stanice Praha-Veleslavín

Neděle 6. 10. 2019 od 11:00 hod — Strnadovo zahradnictví — džungle uprostřed města

Bývalé Strnadovo zahradnictví je možné vnímat mnoha způsoby – jde o místo zanedbané nebo cenný prostor nové divočiny? Na procházce od Dejvického potoka k němu najdeme s absolventkou oboru krajinářská architektura Doroteou Cimburovou možné odpovědi a dozvíme se o podobných místech a jejich pojetí jinde v Evropě.

Sraz: Nad Hradním potokem / Potoční, Praha 6

Spoluorganizátorem akce a organizátorem Dne architektury je Kruh, z.s.

(4/10/2019)

Výjimečné otevření zámku v rámci Dne architektury — středa 2. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.

Spolek Hradní potok, z.s. si vás dovoluje pozvat na unikátní prohlídku zámku Veleslavín, která se uskuteční v rámci Dne architektury ve středu 2. října 2019 od 8 do 16 hod.

Prohlídky se konají po půlhodině vždy v celou a v půl. Sraz je před vchodem do areálu zámku na adrese Veleslavínská 1/30, Praha 6. Maximální počet osob na jednu prohlídku je 20. Organizované skupiny nad 15 osob je třeba nahlásit do 28. 9. 2019 na emailu hradnipotok@seznam.cz. Vstup zdarma.

Zámek je ve vlastnictví státu a pro veřejnost dlouhodobě uzavřen. Nyní se spolku Hradní potok, z.s. podařilo ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vyjednat otevření zámku na Den architektury.

Čeká na vás prohlídka zámku s komentářem průvodců o jeho historii, výstava fotografií z minulosti i současnosti a možnost se vyjádřit k jeho budoucnosti.

Zámek Veleslavín je barokní stavba obklopená rozsáhlým parkem, ve kterém pramení Dejvický potok. Má poutavou historii spojenou se jmény T. G. Masaryka, Charlotty Masarykové, spisovatelky Mileny Jesenské nebo spoluobjevitele Alzheimerovy choroby Oskara Fischera. V současnosti areál dále chátrá a park pustne. Budoucnost může být velmi různá. Náš spolek by uvítal klidový, veřejnosti přístupný kulturní prostor, přirozené srdce oblasti, které této části Prahy chybí. Součástí naší vize je také zpřístupnění rozsáhlého parku s vodními prvky veřejnosti

Zajímá nás jakou budoucnost zámku byste si představovali vy! Napište nám svůj názor emailem na info@zamekveleslavin.cz nebo přes Facebook: Zachraňme Zámek Veleslavín či osobně nám ho přijďte sdělit během prohlídek zámku.

Spoluorganizátorem akce a organizátorem Dne architektury je Kruh, z.s.

(20/9/2019)

Lidovky: Stát platí 165 tisíc měsíčně za prázdný zámek na Veleslavíně. Nikdo o něj nemá zájem

Lidovky se věnují Zámku Veleslavín. Měsíčně na něj údajně doplácíme 165 tis. Kč.

Na podzim o téma zámku žádný novinář nejevil zájem, ač jsme se snažili kauzu medializovat. Teď se objevil velký článek Lidovek (spadajících pod Agrofet) o tom, že se vlastně nic neděje. Vypadá to, že se ÚZSVM chystá medializovat prodělávání zámku ve státních rukou, údajný nezájem o jeho využití, což zřejmě povede k tomu, že "bude nucen" znovu vyhlásit dražbu. Soukromý zájemce zatím nejspíše jen potichu čeká.

Bylo by škoda, aby první úspěch se zastavením dražby přišel vniveč. Zájem o využití zámku má magistrát i Praha 6. Podle článku se čeká na rozhodnutí Ministerstva kultury, jaký bude další postup pro poskytnutí areálu ostatním zájemcům. Za půl roku od zastavené dražby nebylo ministerstvo schopno rozhodnout, jak s areálem naloží, případně jej dát k dispozici městu, které o něj má zájem. Za tohoto půl roku vynaložil stát na nákladech údajně 660 tisíc Kč. Pokud dává ministr kultury trestní oznámení za špatné hospodaření NG a MUO, měl by se především podívat na práci vlastního ministerstva, jestli jeho nečinností nevzniká významná škoda nejen státu na nákladech za údržbu, ale především samotné kultuře za devastaci celého areálu.

Zájem o areál má magistrát i Praha 6. Vznikla společná skupina zabývající se jeho budoucím využitím. Radní Prahy 6 Marie Kubíková by v něm ráda viděla ZUŠ. Dalších smysluplných možností pro využití je celá řada. Mezitím budovy chátrají, park pustne (náklady na zahradníka se do 660 tis. Kč už nevešly). Je nejvyšší čas, aby magistrát i Praha 6 podnikly nějaké konkrétní kroky, když je nemůžeme čekat od Ministerstva kultury. Pokud kroky nepodniknou oni, podnikne je ÚZSVM. A ten si potřebuje vylepšit rozpočet.

Článek zde

(3/5/2019)

Koncepce využití zámeckého areálu

Spolek Hradní potok představil koncepci využití zámeckého areálu se zachováním a podporou významných prvků přínosných pro lokalitu - zeleně, vody a veřejné prostupnosti parku - a dále s příklady možného využití budov v areálu.

Více zde: KONCEPCE VYUŽITÍ

(5/4/2019)