Zámek Veleslavín

AKTUALITY

Další kolo hledání nájemce zámku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět hledá nájemce zámeckého areálu. Aktuální minimální požadované nájemné je ve výši 223 000 Kč měsíčně a předpokládaná doba nájmu do konce ledna 2021 nebo do změny vlastníka. Předmětem nájmu tentokrát nejsou budovy v zadní části parku.

Detaily zde: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/48580

(1/11/2019)

O prohlídku zámku byl obrovský zájem

Ve středu 2. 10. 2019 v osm se u Veleslavínského zámku vytvořila fronta a lidé se k bráně scházeli celý den, i v dešti. Komentovanou prohlídku si s průvodci prožilo 600 lidí, další jsme mohli provést alespoň po nádvoří a ukázat jim výstavu. Navyšovali jsme kapacitu jak jen to šlo, samozřejmě v rámci pravidel daných vlastníkem objektu, který nám prohlídku umožnil. Zájem byl ale mnohem větší a na všechny se nedostalo.

Podařilo se nám ale něco velmi důležitého. Dokázali jsme společně, že o zámek je zájem, lidé jej vnímají jako důležitý prostor, který nejen probouzí vzpomínky na minulost, ale především nabízí zde tolik potřebný veřejný prostor. O to nám šlo především. Zámek a jeho park je pro nás, v severní části Prahy 6, důležitý. Děkujeme vám za zájem, bylo to pro nás velké povzbuzení.

Fotoreportáž zde.

(6/10/2019)

Zauzlovaný uzel Veleslavín a Strnadovo zahradnictví — džungle uprostřed města

Spolek Hradní potok, z.s. si vás dovoluje pozvat na další akce v rámci Dne architektury.

Sobota 5. 10. 2019 od 16:00 hod. — Zauzlovaný uzel Veleslavín

Oblast kolem nádraží Veleslavín je dnes jedním z nejrušnějších dopravních uzlů Prahy. Historicky tu ovšem bylo náměstí, přes které vedla cesta, psychologicky ho ale rozdělila až tramvaj a Evropská třída. Za posledních 60 let na něj zbyly snad všechny chyby okolní zástavby. Jaké to jsou a jak se z nich dostane? Diskuse a pěší expedice přes Veleslavín s odborníkem na dopravu Pavlem Charvátem a dalšími hosty.

Sraz: u vlakové stanice Praha-Veleslavín

Neděle 6. 10. 2019 od 11:00 hod — Strnadovo zahradnictví — džungle uprostřed města

Bývalé Strnadovo zahradnictví je možné vnímat mnoha způsoby – jde o místo zanedbané nebo cenný prostor nové divočiny? Na procházce od Dejvického potoka k němu najdeme s absolventkou oboru krajinářská architektura Doroteou Cimburovou možné odpovědi a dozvíme se o podobných místech a jejich pojetí jinde v Evropě.

Sraz: Nad Hradním potokem / Potoční, Praha 6

Spoluorganizátorem akce a organizátorem Dne architektury je Kruh, z.s.

(4/10/2019)

Výjimečné otevření zámku v rámci Dne architektury — středa 2. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.

Spolek Hradní potok, z.s. si vás dovoluje pozvat na unikátní prohlídku zámku Veleslavín, která se uskuteční v rámci Dne architektury ve středu 2. října 2019 od 8 do 16 hod.

Prohlídky se konají po půlhodině vždy v celou a v půl. Sraz je před vchodem do areálu zámku na adrese Veleslavínská 1/30, Praha 6. Maximální počet osob na jednu prohlídku je 20. Organizované skupiny nad 15 osob je třeba nahlásit do 28. 9. 2019 na emailu hradnipotok@seznam.cz. Vstup zdarma.

Zámek je ve vlastnictví státu a pro veřejnost dlouhodobě uzavřen. Nyní se spolku Hradní potok, z.s. podařilo ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vyjednat otevření zámku na Den architektury.

Čeká na vás prohlídka zámku s komentářem průvodců o jeho historii, výstava fotografií z minulosti i současnosti a možnost se vyjádřit k jeho budoucnosti.

Zámek Veleslavín je barokní stavba obklopená rozsáhlým parkem, ve kterém pramení Dejvický potok. Má poutavou historii spojenou se jmény T. G. Masaryka, Charlotty Masarykové, spisovatelky Mileny Jesenské nebo spoluobjevitele Alzheimerovy choroby Oskara Fischera. V současnosti areál dále chátrá a park pustne. Budoucnost může být velmi různá. Náš spolek by uvítal klidový, veřejnosti přístupný kulturní prostor, přirozené srdce oblasti, které této části Prahy chybí. Součástí naší vize je také zpřístupnění rozsáhlého parku s vodními prvky veřejnosti

Zajímá nás jakou budoucnost zámku byste si představovali vy! Napište nám svůj názor emailem na info@zamekveleslavin.cz nebo přes Facebook: Zachraňme Zámek Veleslavín či osobně nám ho přijďte sdělit během prohlídek zámku.

Spoluorganizátorem akce a organizátorem Dne architektury je Kruh, z.s.

(20/9/2019)

Lidovky: Stát platí 165 tisíc měsíčně za prázdný zámek na Veleslavíně. Nikdo o něj nemá zájem

Lidovky se věnují Zámku Veleslavín. Měsíčně na něj údajně doplácíme 165 tis. Kč.

Na podzim o téma zámku žádný novinář nejevil zájem, ač jsme se snažili kauzu medializovat. Teď se objevil velký článek Lidovek (spadajících pod Agrofet) o tom, že se vlastně nic neděje. Vypadá to, že se ÚZSVM chystá medializovat prodělávání zámku ve státních rukou, údajný nezájem o jeho využití, což zřejmě povede k tomu, že "bude nucen" znovu vyhlásit dražbu. Soukromý zájemce zatím nejspíše jen potichu čeká.

Bylo by škoda, aby první úspěch se zastavením dražby přišel vniveč. Zájem o využití zámku má magistrát i Praha 6. Podle článku se čeká na rozhodnutí Ministerstva kultury, jaký bude další postup pro poskytnutí areálu ostatním zájemcům. Za půl roku od zastavené dražby nebylo ministerstvo schopno rozhodnout, jak s areálem naloží, případně jej dát k dispozici městu, které o něj má zájem. Za tohoto půl roku vynaložil stát na nákladech údajně 660 tisíc Kč. Pokud dává ministr kultury trestní oznámení za špatné hospodaření NG a MUO, měl by se především podívat na práci vlastního ministerstva, jestli jeho nečinností nevzniká významná škoda nejen státu na nákladech za údržbu, ale především samotné kultuře za devastaci celého areálu.

Zájem o areál má magistrát i Praha 6. Vznikla společná skupina zabývající se jeho budoucím využitím. Radní Prahy 6 Marie Kubíková by v něm ráda viděla ZUŠ. Dalších smysluplných možností pro využití je celá řada. Mezitím budovy chátrají, park pustne (náklady na zahradníka se do 660 tis. Kč už nevešly). Je nejvyšší čas, aby magistrát i Praha 6 podnikly nějaké konkrétní kroky, když je nemůžeme čekat od Ministerstva kultury. Pokud kroky nepodniknou oni, podnikne je ÚZSVM. A ten si potřebuje vylepšit rozpočet.

Článek zde

(3/5/2019)

Koncepce využití zámeckého areálu

Spolek Hradní potok představil koncepci využití zámeckého areálu se zachováním a podporou významných prvků přínosných pro lokalitu - zeleně, vody a veřejné prostupnosti parku - a dále s příklady možného využití budov v areálu.

Více zde: KONCEPCE VYUŽITÍ

(5/4/2019)